Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o znovuotevření naší mateřské školy.

Zpráva zřizovatele MČ Praha 11, OŠK dne 7. 5. 2020
Rada MČ Praha 11 připravuje vydání doporučení pro ředitele MŠ, aby v případě příznivé...

V letošním roce MČ Praha 11 spouští jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém...

Zajímavé úkoly k procvičení najdete zde.

Vážení rodiče, neposílejte, prosím školné za měsíc květen.

Informace k z novuotevření ještě nemáme kompletní, čekáme na vyjádření hygieniků, abychom doladili zajištění podmínek pro bezpečný provoz. Jako nejbližší termín plánujeme ten, kdy dojde k  otevření 1.