Zápis ze schůzky Ekotýmu konané dne 23.1.2017 v MŠ Markušova

 

Přítomné: Benediktová K, Benediktová P, Dušková, Kavinová, Kulhavá, Příhodová, Růžičková, Síbková , Smetanová, Švecová, Wildová, Černohorská.

Omluveni: Onisko, Mȕllerová, Kvasničková, Vrtková, Beranová, Freundová, Juhásová,

Projekt Kamarád ježek umožňuje dětem z pražských škol vyzkoušet si práci zvířecího ošetřovatele a po celou zimu společně pečovat o malého ježečka, který by mrazivé měsíce ve volné přírodě nepřežil.

Do škol se dostávají pozdní...

Zápis schůzky dětského Ekotýmu dne 28. 11. 2016

V MŠ Markušova a v MŠ Dubnova proběhly schůzky dětského Ekotýmu. Děti se společně přivítaly, představily. Prohlédly si každou třídu.

Na ekoškolích stromech si ukázaly, které piktogramy,

Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.

Do bioodpadu patří:

  • tráva a plevel
  • listí (bez smetků z ulice)
  • dřevní štěpka z...

Schůzka Ekotýmu v MŠ Markušova dne 17.10.2016

Přítomni: K. Benediktová, Szárazová, Síbková, Kulhavá, Švecová, Wildová, P. Benediktová, Karafiátová, Freundová, Juhásová, Černohorská, Beranová, Onisko, Smetanová, Mullerová, Růžičková

Omluveny: Kvasničková, Příhodová, Dušková, Kavinová, Zákostelnová, Vrtková, Špinková

Při...