Zápis ze společného setkání dospělého a dětského Ekotýmu dne 12.2. 2018

 

Paní ředitelka přivítala maminky s dětmi, paní učitelky a zástupce provozu. Seznámila nás s programem setkání, nastínila časový harmonogram s ohledem na děti.

Dne 9.1 2018. se uskutečnilo setkání dětí z Modré a ze Zelené třídy.

Po vzájemném uvítání jsme si připomněli povinnosti, které mají děti v jednotlivých třídách. Děti se vzájemně informovaly, jak se jim daří tyto...

Dne 21. 11. se uskutečnilo setkání dětí z modré a ze zelené třídy. Vybraní dobrovolníci se vzájemně představili. Prvním úkolem byla kresba členů, vytvoření deníčku a dosazení do rolí. Jirka a Dominika ve své třídě...

Zápis ze schůzky EKOTÝMU dne 23. 10. 2017


1) Přivítání nových členů a představení stávajícího EKOTÝMU
 

  • nový člen: Eisenreichová, Vaňková, Myslivečková, Cabáková, Sedláčková, Rašková, Michlová
  • stávající člen: Mgr. Benediktová, Mgr. Švecová, Wildová, Síbková, Müllerová,Kvasničková, Freundová,

Vážení příznivci naší mateřské školy, v sobotu 7. 10. 2017 se uskutečnila celorepubliková závěrečná konference projektu Menu pro změnu, do kterého jsme byli zařazeni jako pilotní školka. Společně s několika mateřskými, základními i středními školami jsme...