• Děti, které nejsou přihlášeny k docházce do 30. 6. 2020, za období květen a červen školné ani stravné neplatí.
  • Vyúčtování stravného u všech strávníků proběhne v červenci 2020.

Platba za měsíc květen 2020

pro přihlášené...

  • Prázdninový provoz je určen dětem zaměstnaných rodičů.
  • Závaznou přihlášku na prázdninový provoz 1.7.-31.7. 2020, který se uskuteční v budově MŠ Markušova, naleznete zde.
  • Máme volnou kapacitu maximálně 72 míst
  • Přihlášku s vaším podpisem můžete zaslat...

Ekoškola Markušova a Dubnova se představuje: prezentace zde.

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o znovuotevření naší mateřské školy.

Zpráva zřizovatele MČ Praha 11, OŠK dne 7. 5. 2020
Rada MČ Praha 11 připravuje vydání doporučení pro ředitele MŠ, aby v případě příznivé...

V letošním roce MČ Praha 11 spouští jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém...