Dle vyjádření hygienické stanice HMP a díky všem negativním výsledkům testů na Covid 19 jak u dětí, tak zaměstnanců školy 
máme svolení k ukončení karantény ve třídě Pomněnky již k 11.6.2020.
 
Od pátku 12.6.2020...

Aktuální informace  pátek 17:00

Máme pro všechny dobrou zprávu. Všechny otestované děti (16) ze třídy Pomněnky jsou v pořádku, testy vyšly jako negativní.
Všichni (15 ) zaměstnanci budovy Markušova mají také test na Covid 19...

V mateřské škole Dubnova je provoz bez omezení, karanténa, ani jiná opatření nařízená hygienickou stanicí HMP se tohoto pracoviště netýká.
Škola má vypracovaný manuál postupů k zajištění bezpečí a hygieny pracoviště podle kterého všichni účastníci vzdělávání...

Na základě pokynu hygienické stanice Praha, z důvodu pozitivního výsledku u pedagoga ze třídy Pomněnky MŠ Markušova je tato třída od 2.6.2020 od 13 hodin v karanténě. To znamená uzavřena do 12.6.2020. Hygienická stanice bude...

  • Děti, které nejsou přihlášeny k docházce do 30. 6. 2020, za období květen a červen školné ani stravné neplatí.
  • Vyúčtování stravného u všech strávníků proběhne v červenci 2020.

Platba za měsíc květen 2020

pro přihlášené...