Prázdninový provoz proběhne od 1.7. do 31.7.2020 v budově MARKUŠOVA 1556

Prázdninový provoz bude zajištěn ve třídách Sluníčka pro děti MŠ Markušova a ve třídě Pomněnky pro děti z MŠ Dubnova.

Provoz je od 7.30-16.30...

Milí rodiče, provoz školy bude přerušen po dobu letních prázdnin v období 1.8. - 31.8. 2020, více informací naleznete zde.

Milí rodiče, podívejte se na kuchařku, kterou připravila Žlutá třída. Také si můžete přečíst naše Rouškové povídání.

Oznámení o přijetí dětí pro školní rok 2020-2021  pod identifikátory elektronického zápisu naleznete zde.

Schůzka rodičů  nově přijatých dětí (bez dětí) se uskuteční v budově Markušova dne 24.6.2020 od 16 hodin.

Pro zajištění všech epidemiologických...

Vážení rodiče,

Rozloučení s předškoláky se letos uskuteční dopoledne, bez přítomnosti rodičů. Je nám to moc líto, ale klasické loučení s programem a besídkou nám epidemiologická situace nedovoluje.

Loučení v MŠ Markušova se uskuteční dopoledne...