Zápis schůzky dětského Ekotýmu dne 28. 11. 2016

V MŠ Markušova a v MŠ Dubnova proběhly schůzky dětského Ekotýmu. Děti se společně přivítaly, představily. Prohlédly si každou třídu.

Na ekoškolích stromech si ukázaly, které piktogramy,

Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.

Do bioodpadu patří:

  • tráva a plevel
  • listí (bez smetků z ulice)
  • dřevní štěpka z...

Schůzka Ekotýmu v MŠ Markušova dne 17.10.2016

Přítomni: K. Benediktová, Szárazová, Síbková, Kulhavá, Švecová, Wildová, P. Benediktová, Karafiátová, Freundová, Juhásová, Černohorská, Beranová, Onisko, Smetanová, Mullerová, Růžičková

Omluveny: Kvasničková, Příhodová, Dušková, Kavinová, Zákostelnová, Vrtková, Špinková

Při...

Vážení rodiče, projekt Menu pro změnu je mezinárodní projekt, který se snaží o změnu v zodpovědné spotřebě potrvin.Termín zahájení je 16. října 2016 na Mezinárodní den potravin, který má v letošním roce téma: Klima se mění,

Milí rodiče a přátelé školy, dne 15.6. se zástupci MŠ a Ekotýmu obou budov naší školy za doprovodu zástupce MČ Praha 11 zúčastnili udělování mezinárodního titulu "Ekoškola" které se uskutečnilo v Senátu. Vlajky, které jsme...