• 2016-2018 škola čerpá finance z OPVVV pro rozvoj pedagogických pracovníků formou školení, supervize, besed s odborníky a rodiči, sdílení
  • KNIHOBUDKA: podpora čtenářství je realizována ve spolupráci s městskou knihovnou
  • SPOLEČENSTVÍ PRAXE 2017-2019   Podpora čtenářství v MŠ organizovaná pedagogickými fakultami, za podpory financí z OPVVV, evropských fondů
  • nově 2018-2019 POLYTECHNIKA – podpora rozvoje pracovní zručnosti a jemné motoriky
  • kuchařka od rodičů