• 2016-2018 škola čerpala finance z OPVVV pro rozvoj pedagogických pracovníků formou školení, supervize, besed s odborníky a rodiči, sdílení
  • KNIHOBUDKA: podpora čtenářství je realizována ve spolupráci s městskou knihovnou
  • SPOLEČENSTVÍ PRAXE 2017-2019   Podpora čtenářství v MŠ organizovaná pedagogickými fakultami, za podpory financí z OPVVV, evropských fondů
  • 2019-2020 POLYTECHNIKA pokračuje – podpora rozvoje pracovní zručnosti a jemné motoriky
  • kuchařka od rodičů
  • 2019-2020 navázána spolupráce Česko - Španělského partnerství v rámci mezinárodního programu Ekoškola
  • 2019-2020 Záhonky pro školky
  • 2019-2020 Cvičení se zvířátky SOKOL Praha
  • 2020-2021 Projekt zemědělské univerzity "Podpora opylovačů Prahy" založení květných luk