Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556 a detašované pracoviště Dubnova 806 oceněna mezinárodním titulem EKOŠKOLKA pořádá již po devatenácté DEN ZEMĚ Motto:,, Jako za starých časů”    

Kdy? 19. 4. 2018 od 15.00 hodin

Kde? Zahrada MŠ Dubnova a přilehlý Hostivařský lesopark

Cíl: Zvýšit povědomí dětí i rodičů o tom, jak se lidem žilo dříve

 

Realizace oslav Dne Země

 • Přivítání návštěvníků, seznámení s průběhem akce
 • Rozdávání průkazek
 • Rozchod návštěvníků na trasu po hostivařském lesoparku a po areálu MŠ.

 

V lesoparku se na jednotlivých stanovištích děti a rodiče dozví informace o tom, čím se lidé bavili, jak žili a pracovali dříve, splní si jednoduché aktivity, potěší se s poníky, prohlédnou si prezentaci Lesů HMP a vrátí se zpátky na zahradu MŠ Dubnova 806.Stanoviště s úkolem:

 

Za splnění úkolu požádejte o 1 dírku (děrovačkou) do průkazky. Celkový počet je 10 dírek.

 1. „Netopýr“ Na tomto stanovišti se děti a veřejnost seznámí s životem a potravou netopýrů ze záchranné stanice Nyctalus, p. Zieglerová
 2. ,Fazole“ Na děti zde čeká sázení fazolek do ručně vyzdobených květináčů,
 3. „Kouzlo zapomenutého“ Děti se dozví, jaké nástroje a předměty lidé dříve používali a k čemu sloužily.
 4. „Pradlenka Madlenka“ Děti si na tomto stanovišti vyzkouší tradiční praní na valše. Ve fotokoutku si mohou pořídit veselou fotografii.
 5. ,,Řemeslo má zlaté dno“ Děti se na tomto stanovišti dozvědí, Jak dříve lidé pracovali, poznají tradiční řemesla dřívější doby.
 6. ,,Od starého k novému“ Na tomto stanovišti si děti ověří své znalosti při poznávání změn v běžném životě dříve a dnes.
 7. ,,Zapomenuté hry“ Toto stanoviště nás seznámí s tím, jak si dokázaly hrát děti v dřívějších dobách.
 8. „U babky bylinkářky“ Na tomto stanovišti se děti dozví o tom, jaké bylinky se dříve využívaly a jak si vyrobíme přírodní limonádu.
 9. ,,U muziky“ Zde se děti seznámí se starodávnými hudebními nástroji
 10. ,,Ekotým“ Návštěvníci se mohou seznámit s prezentací Ekotýmu školy, obdrží originální buton od členů Ekotýmu.


Stanoviště pro radost:

 • Lesy hl. města Prahy: Zde se návštěvníci dozvědí o ochraně lesních zvířat.
 • Ráj poníků Praha 9. Děti se rády svezou na ponících.
 • Obří bubliny pan Štrasser předvede kouzla s bublinami
 • Zdravé potraviny – s Chlorellou a zeleným ječmenem – Ing. K. Špinková