Milí přátelé naší školky, dne 17.4.2018 proběhl audit obhajoby mezinárodního titulu Ekoškola v obou našich školkách. Tříčlená komise ze vzdělávacího střediska Tereza, které je koordinátorem mezinárodního programu v ČR, velmi pečlivě hodnotila neše dvouleté snažení v naplňování sedmi kroků programu ekoškola. Témata, kterým jsme se věnovali bylo prostředí a jídlo.

 

Auditu se účastnili členové ekotýmu školy a to 2 zástupci z řad rodičů, 1 zaměstnanec školy, 1 zástupce veřejnosti, koordinátor EVVO a ředitelka školy. Komise se zajímala o všechno, co se nám podařilo za dva roky uskutečnit. Prošli jsme společně obě zahrady, pozdravili králíky a divoké kachny, prohlédli si rašící rostlinky, hmyzí domečky a kompostéry. V jednotlivých třídách nás členové dětského ekotýmu seznámili se splněnými aktivitami, které společně s paní učitelkami zaznamenali do grafické podoby od analýzy (což je první krok programu) až po sedmý krok, kterým je ekoškolí strom s jablíčky.

 

Komise byla velmi pečlivá, pokládala záludné otázky všem, a dlouze se radila. Výsledek ale stojí za to: Můžeme s radostí oznámit vám všem, že se nám společnými silami podařilo mezinárodní titul ekoškola obhájit na další dva roky a 20.6.2018 jsme pozváni do Senátu pro převzetí obnoveného titulu Ekoškola.

 

Máme všichni velkou radost, dalo nám to hodně práce a další dva roky jsou pro nás výzvou. Těšíme se na nové úkoly a společná setkávání. Oslava Dne Země, která se koná dne 19.4. tak může být zároveń i malo oslavou našeho velkého úspěchu. Díky všem!

 

zapsala K. Benediktová