Zápis ze schůzky Ekotýmu konané dne 23.1.2017 v MŠ Markušova

 

Přítomné: Benediktová K, Benediktová P, Dušková, Kavinová, Kulhavá, Příhodová, Růžičková, Síbková , Smetanová, Švecová, Wildová, Černohorská.

Omluveni: Onisko, Mȕllerová, Kvasničková, Vrtková, Beranová, Freundová, Juhásová, Karafiátová, Špinková, Szárazová

 

1) Úvod:

 • přivítání a představení nových členů
 • přivítání delegace ze spřátelené MŠ Jahodnice, která vstupuje do programu Ekoškola a zakládá Ekotým. Paní ředitelka Strupková představila v krátkosti mateřskou školu a její směřování. Tato návštěva by měla být inspirací.

 

2) Zhodnocení uplynulého období:

 • Akce s rodiči Podzimní slavnost příznivé počasí a možnost setkání nových rodičů na počátku školního roku, setkání se zvířátky bylo hodnoceno kladně.
 • Vytvoření louky v MŠ Dubnova – projekt Louka 2016 v MŠ Markušova přiblížila Benediktová Petra, postup – zrytí, na podzim, zjara vypletí, rozhrnutí země, přisypání kompostu, osetí, udusání prkny, zakrytí záclonami, čekání, a překvapující krása byla na světě! Fotodokumentace vzniku louky bude prezentována na webu. Zajistí P. Benediktová. V MŠ Dubnova se do tvorby louky pustila p. R. Kvasničková, která v budově MŠ bydlí. Čekáme, až se oteplí a budeme pokračovat!
 • Výměna stávajících kompostéru za větší trojkomorové, půjčování Šlupíků NA DOMA… Informace ke kompostování obnovíme na Šlupících i kompostérech. Zajistí P. Benediktová, L. Wildová
 • Vánoce v mateřské škole – setkání s besídkou a dárečky
 • Tvoření s rodiči – keramická dílna - vstup Síbková Naďa, P. Příhodová – komorní setkání, tvoření s hlínou, relax v předvánočním shonu. Pozvání na tvoření v únoru 21., 22. 2. – projekt pro Betlémskou kapli téma tvoření: „ Betlém – a postavičky“ společná práce členů Ekotýmu, bude vytvořena legenda vzniku našeho Betléma – reprezentace Ekoškoly také v Toulcově Dvoře.

  

3) Analýza Menu pro změnu a Ekoškoly a její výsledky

 

Vstup Wildová Lenka. Výsledkem analýzy, která proběhla v jednotlivých třídách a ŠJ byl poznatek, že děti neznají rozdíl pojmů Potravina, Surovina, proto zařazujeme tvorbu pomazánek pro zjištění dětí z čeho jsou vytvořeny . V menu pro změnu je to téma „Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej“ V rámci Menu pro změnu bude téma Dne Země věnováno problematice jídla, potravin, surovin a zdravého životního stylu.

 

4) Den Země 20. 4. 2017 od 15 hodin s názvem VÍŠ, CO JÍŠ?

 

Spolupráce subjektů: Lesy HMP, Kynologický servis – poníci, Nyctalus – netopýři, Pan Šušor – společné bubnování (50 bubínků), Malý farmář, průmyslově zpracované potraviny – p. Dušková (farmářské trhy na Kulaťáku).

Stanoviště zajištěna zaměstnanci MŠ – první nástin obsahu stanovišť:

 

 • FAZOLE – sázení do květníčků (zajistí N. Síbková)
 • PAVUČINA – originální výtvor p. uč. Zemianekové – prolézací pavučina. Úkol – opatrně prolézej pavučinou, aby nezacinkala a najdi to správné jídlo pro vybrané zvířátko – pohybová aktivita s přemýšlením (králík – mrkev, veverka – oříšek, prase divoké – bukvice….)
 • KOMPOSTÉR – kde je kompost, tam to žije! Lupy pro zkoumání, co patří a nepatří do kompostu, co se zeminou?...
 • VODA – Jak kapička putovala – vyprávěj podle obrazu, co umí voda, skupenství vody, hry s vodou u pumpy…
 • PALMOVÝ OLEJ – prezentace, zajistí P. Benediktová
 • PROČ JÍST MÉNĚ MASA? Prezentace k zamyšlení zajistí Š. Růžičková
 • JÍME PROTO, ABYCHOM ŽILI – co se stane, když … různé úkoly k zamyšlení a řešení problému zajistí L. Kulhavá
 • VÍTR – zábavné stanoviště, Co umí vítr, Vítr –přírodní živel. Zajistí L. Velecká

  

5) Úkoly:

 • do 20. 2. 2017 celkový nástin každé aktivity, rozdělení úkolů pro jednotlivé členy a pedagogy zajistí L. Wildová, P. Benediktová, koordinátoři EVVO. P. Dušková : „bylo by dobré sjednotit názvy stanovišť – úderné slovo, srozumitelnost, umístit všech 10 hesel na zadní stranu průkazky, označit jednotlivá zastavení a vytvořit mapku – seznam, co vše budou návštěvníci plnit“. Např. názvy stanovišť na Den Země: pěstujeme, zpracováváme, ochutnáváme, relaxujeme, přemýšlíme, chráníme, změníme se…
 • Návrh – diskuse Ekotýmu na webu – ohledně názvů stanovišť, dárků pro návštěvníky – první nápad – vařečka s přivázaným sešitkem s recepty pro dětské vaření – denní menu, k tomu připojit recepty z naší ŠJ – zjistit, o které by byl zájem – zajistí důvěrníci SRPŠ z Ekotýmu. Do 20. 2. musíme mít připraveno k tisku. Po 10. 4. bychom zkompletovali s vařečkami.
 • Společné tvoření Betlému pro Betlémskou Kapli 2017 termíny 21. A nebo22.2. (případně oba termíny) 17-19 hodin v Dubnové. Přihláška k N. Síbkové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Občerstvení na DZ – aktivita rodičů – bylo by možné napsat složení produktů? Vytvořit info tabuli jednotlivých dobrot s ingrediencemi – můžou se podílet i děti ve školce na plakátku…
 • Jarní brigáda – jahodníčkové záhonky z plastových okapů rozešleme aktuálně -případně na dalším Ekotýmu domluvíme termín brigády příští setkání 15. 5. 2017
 • pedagogická rada 3. 4. 2017 do 10. 4. rozeslat Ekotýmu ukázku všech připravených stanovišť (foto) Dne země i s přílohami

  

6) Ostatní

 •  celostátní soutěž Strom roku- internetové hlasování od 1. 2. 2017 více na http://stromroku.cz/ dáme hlasování na web – zajistí Benediktová K.
 • Paní Smetanová: mohl by být také králík i v MŠ Dubnova? – diskuse, možnosti zajištění, zapojení rodičů. Ze strany školky není problém zakoupit králíkárnu, vybavení, a zapůjčit králíčka. Je potřeba zajistit péči o králíka tak, aby nestrádal a nebyl pro něj pobyt v MŠ nepříjemný. Je potřeba zajistit zodpovědnou osobu (i víkendy musí být o králíčka postaráno) K. Benediktová s p. Smetanovou doladí
 • sledování života ptactva- v budce- zemědělská fakulta www.ptacionline.cz/o-projektu byla by možná nějaká spolupráce? Zjistí koordinátoři EVVO (Benediktová, Wildová)

 

 Tipy, nápady, náměty

 

V závěru schůzky vznikaly nové nápady pro podzimní tvoření. Zaznamenali jsme je. (moštování, špízy,sušené ovoce, mlýnky na mák, strouhanku….. ) Ale o tom až zase příště. Děkujeme všem zúčastněným za příjemný podvečer, těšíme se na společné aktivity.

 

Spřátelená mateřská škola nám poděkovala a těšíme se společně na další návštěvu.

 

Zapsala Wildova Lenka