Zápis schůzky dětského Ekotýmu dne 28. 11. 2016

V MŠ Markušova a v MŠ Dubnova proběhly schůzky dětského Ekotýmu. Děti se společně přivítaly, představily. Prohlédly si každou třídu.

Na ekoškolích stromech si ukázaly, které piktogramy, týkajících se ekoškolích okruhů (voda, prostředí, jídlo a odpady), byly během uplynulého období nalepeny. Na některých stromech se objevily i jiné obrázky, které charakterizují činnosti nebo zážitky dětí.

Starší děti seznamovaly mladší – nové členy s tím, co symbolizují jednotlivé piktogramy.

Na příštím setkání nás čeká výsledek analýzy, plán činností pro každou třídu.

Zapsala: L. Wildová, P. Benediktová