Schůzka Ekotýmu v MŠ Markušova dne 17.10.2016

Přítomni: K. Benediktová, Szárazová, Síbková, Kulhavá, Švecová, Wildová, P. Benediktová, Karafiátová, Freundová, Juhásová, Černohorská, Beranová, Onisko, Smetanová, Mullerová, Růžičková

Omluveny: Kvasničková, Příhodová, Dušková, Kavinová, Zákostelnová, Vrtková, Špinková

Při hledání cesty za rozvojem environmentálního poznání je důležité najít směr, který k němu vede. I když je cest mnoho, vždy je dobré najít tu, která vede přímo k lidem. osud naší planety nám nemůže být lhostejný, přírodu je třeba chránit, všichni chceme žít ve zdravém životním prostředí, přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. Je třeba je zachovat i pro příští generace a v tomto duchu i vychovávat. Děti by však dnes mohly učit mnohé dospělé. Práce dětského Ekotýmu v loňském roce je toho důkazem.

V úvodu byli přivítáni noví členové Ekotýmu, vzájemně jsme se představili a poděkovali všem za uplynulý rok, zvláště členům, kteří již mají děti v ZŠ a naší školce zůstali věrni. Rok 2015-2016 byl velmi náročný, neboť jsme společně usilovali o získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA což se nám podařilo! (celkem je 14 MŠ v ČR) Hovořili jsme o 7 krocích k Ekoškole a Ekokodexu, který shrnuje všechny cíle našeho environmentálního snažení. Zmínili jsme také zapojení školky do Menu pro změnu, věnující se otázce jídla. Ekotým byl seznámen s aktivitami, které se připravují na letošní školní rok a také s výsledky hospodaření sdružení rodičů v uplynulém roce.

Oblasti, kterým se budeme více věnovat v programu Ekoškola 2016-2017 jsou Prostředí a Jídlo, samozřejmě neopomineme i ostatní dvě témata Voda a Odpady.

 

  • Prostředí: V MŠ Dubnova úprava kolem kompostérů, dřevěný jezevčík na sezení bude přestěhovaný z atria, založení louky, porost na zeď, nové záhonky na ploty – pěstování jahodníku v okapech (4-5-2017), zakoupení truhlíku pro ŠJ, vysazení jabloně v rámci oslav Dne stromů 20. 10. 2016 do nádoby před vstup u růžové a modré, vysazení chybějícího jeřábu za spolupráce JMM(11-2016) pořízení komorového kompostéru místo stávajících (11-2016), pavučina z lan.
  • Prostředí: v MŠ Markušova nové záhonky na ploty – vysazení jabloně v rámci oslav Dne stromů 20. 10. 2016 do prostoru před ŠJ, pěstování jahodníku v okapech (4-5-2017), vysazení chybějícího jeřábu za spolupráce JMM(11-2016) pořízení komorového kompostéru místo stávajících (11-2016), dokončení chodníku k pískovišti (11-2016), dovybavení lesíka, stoleček kolem stromu u Housenek. Projekt Kamarád ježek s Lesy HMP
  • JÍDLO: Rok 2016/2017 je Mezinárodním rokem Luštěnin, hlavní téma bude i na Dni Země – vše promyslíme jak, kdo, co stanoviště a odměny pro děti, spolupráci přislíbili: pan Šušor- Bubnování, Lesy HMP, Nyctalus, Kynologický servis) Menu pro změnu, Pěstuj planetu (více na www.stránkách) – foto, děti připravují svačinku -pomazánky návštěva farmářů, do MŠ nenosit sladkosti, bonbony…
  • Voda: pokusíme se o zahájení projektu dešťového svodu ze střechy mateřské školy( pro zalévání)
  • Energie: Byly zakoupeny úsporné žárovky, zajištěn spínač v budově Markušova – před ŠJ venku, Bude realizována úprava světel v chodbě ŠJ Dubnova 10-11-2016 pokud zakupujeme nové spotřebiče, jsou v energetické třídě AAA (myčka, lednice)
  • Odpady: Návrhy na zajištění nádoby na Bio odpad odsouhlasen, taktéž nádoba na kartonové obaly ŠJ (do obou budov školy)Sbíráme papír, hliníková víčka, plastová víčka – také je darujeme na charitu, upotřebený rostlinný olej v pet lahvi.
  • Info tabule pro rodiče: Jednoduché úkoly od pedagogů pro děti a jejich rodiče

 

V závěru jsme si povídali o Ekokodexu ve třídách, o dětském Ekotýmu, kterého se mohou zúčastnit i dospělí o možnostech zapojení do dění v MŠ – brigáda na úklid listí, příprava společných akcí – Den Země, Podzimní slavení, pečení rodičů, nápady apod.

Čeká nás začátkem listopadu Dušičkové tvoření na jednotlivých třídách, kde si můžete nejen vytvořit pěkné výrobky, ale také se seznámit s prostředím třídy, paní učitelkami a ostatními rodiči.

Členové Ekotýmu se průběžně zapojovali do společného plánování a tak se těšíme, co nového nám tento školní rok přinese. Těšíme se na společné chvíle při některé tvořivé dílničce, či brigádě. Přejeme všem příjemné chvíle v naší Ekoškolce Markušova, Dubnova!

 

Zapsala : Wildová Lenka, Mgr. Kamila Švecová, DiS.

20. 10. 2016