Markušova

Přivítání se všemi dětmi z ekotýmu proběhlo ve třídě žabiček. Zde jsme si pověděli, kdo tady je a proč jsme se takto na konci roku sešli.

Rozhovory o tom, co jsme za celý rok ve třídách zvládli jsme začali ve třídě žabiček, kde jsme si prohlídli všechny úkoly na kterých děti pracovali a jejich výsledky. Ve třídě žabiček se pracovalo na 3 úkolech (nástěnka, zasazení a péče o rostliny ve třídě a na zahradě, zaznamenávat bezmasé jídlo). Všechny 3 úkoly žabičky během celého roku zvládli a krásně zpracovali do přehledné tabulky a obrázků jak se jim vedlo. Závěr byl, že bezmasá jídla jsou u nás spíše svačiny a obědy máme z větší části s masem. V žabičkách se taky setkali s tím, že pokud se nestaráme správně o květinu může zvadnout. Nástěnku děti využívají po celý rok.

V housenkách si stanovili úkoly na rok 2020/2021 čtyři. A to nástěnku, zasazení a péče o rostliny ve třídě a na zahradě, zaznamenávat bezmasé jídla a dozvědět se něco více o tom odkud jídlo pochází. Nástěnku opět měly děti na místě kam si sami můžou své obrázky pro radost pověsit a v celé třídě bylo znát, že se úkolům pilně věnovaly. Závěr v bezmasém jídle byl v housenkách takový, že během února zaznamenaly 4 bezmasé pokrmy a to 1 jídlo během jednoho týdne. V housenkách se také hojně pěstovalo- děti zasadily rajčata pažitku, hrášek, cuketu a další a během jarním a letních měsíců se o tyto rostliny a plodiny staraly. A to odkud pochází suroviny z kterých nám paní kuchařky vaří se dozvěděly děti od paní hospodářky. Zjistily, že spousta surovin k nám putuje z dalekých zemí pomocí letadel a že je hrst toho co máme je vypěstované tady v české republice.

Poslední třídu, kterou jsme společně navštívili byla třída pomněnek. Děti z této třídy převážně pracovali na úkolu z prostředí a to vytvořit nástěnku a péče o rostliny ve třídě. Úkoly týkající se jídla, které si vybrali si přeložili na další školní rok (původ jídla, bezmasé pokrmy, jídelníček s rodiči).

I přes veškeré nástrahy letošního roku jsme spoustu úkolů zvládli a těšíme se na další školní rok :-).

 

Dubnova

Počasí nám přálo a tak jsme se sešli venku na zahradě. Navzájem jsme se přivítali a naše kroky vedly k dřevěným truhlíkům. Zalili jsme louku, jahody, brambory, květiny. Zastavili jsme se i u třídních jeřabinových stromů a zjistili jsme, že jsou obsypány malými kuličkami jeřabin. Na otázku, kdo si na nich pochutná se ozval Vojta. Pochutnají si ptáčci. Dále jsme šli kolem ekoškolí jabloně a vlajky. Tam jsme se vyfotili. Paní učitelka nám řekla, že byla spolu s p. ředitelkou a jednou maminkou a její dcerkou z ekotýmu Markušova v Brožíkově síni pro další mezinárodní ocenění. Jsme rádi, že se do programu Ekoškoly zapojují další a další školky. V minulých týdnech jsme si nanosili přírodniny do hmyzího hotelu. Dnes jsme si slíbili jej dokončit. Na fotografiích je vidět naše snažení.

U kompostu jsme si zopakovali pravidla ekotýmu a popovídali jsme si, které úkoly jsme stihli nebo nestihli splnit. Domluvili jsme se, že budeme na příští rok pokračovat v tématu prostředí.

V oblasti jídlo jsme splnili vše, co jsme si z analýzy v říjnu připravili. Víme, jaké ovoce putuje k nám do školky. Víme, že je lepší ze zahrádky než dovážené z dalekých zemí. Masitá jídla máme častěji, než bychom chtěli. Uvidíme, co by se s tím dalo dělat do budoucna. Pozveme si p. hospodářku a zkusíme si popovídat. To je velká výzva na příští rok.

Závěr: Další téma pro příští školní rok bude prostředí a odpady. Po říjnové analýze se těšíme na další úkoly z ekoškoly. Těšíme se i na další skřítkovské putování po zahradě. Tentokrát nás navštíví v zimním období.

Zapsala: Lenka Wildová spolu s dětmi