Po vzájemném uvítání došlo na poděkování za návštěvu v místní opatovské knihovně, kde je instalována prezentace mateřské školy s tématem Naše kroky v ekoškole. Tam jednotlivé třídy, děti s rodiči zavítají a poznávají své fotografie. Prezentaci shlédly nejen děti z MŠ Madolinka, ale i ostatní návštěvníci z blízkého okolí. Také naši předškoláci. Celkově má výstava kladný ohlas.proto byla prodloužena na neurčito.

 DEN ZEMĚ Se uskuteční 25. 4. 2019 od 15-17 hodin na zahradě MŠ Dubnova a v přilehlém lesoparku. Bylo odsouhlaseno téma : ,,Voda pro život“ Prostřednictvím společné aktivity jsme vytvořili myšlenkovou mapu, která se prostřednictvím brainstoarmingu nápady velmi rychle zaplňovala Znečištění vody- oceány, řeky, neplýtváme, skupenství vody, využití pítek, zalévání dešťovou vodou (okapy, roury) info k pitné vodě, koloběh vody, „kapičky“ výroba elektřiny- něco jako herní prvek pro děti- vodní mlýnky, čištění vody – výroba pitné vody (veolia.cz) mapa světa (kde všude se vyskytuje voda)

Na pedag. Poradě 4. a 5.2. domluvíme s pedagogy obsah stanovišť DZ.

Tradiční stanoviště:Netopýři, Sázení fazolí (fazole zajistí p.Naďa), prezentace Lesy HMP, Ráj Poníků – možnost povozit dítě

Nová stanoviště + návrhy:Včelaři + úl, Kameník s ukázkou úpravy kamenů, Zeměpisné stanoviště- kde všude najdeme vodu, Zmrzlinář (možno zmrzlina jako dárek??), Ledové království- skupenství vody – hrátky s rozpouštěním kostky ledu, Rybařina (Monika Z.), Společná práce- výroba papírového hada -> znečišťování vod a nebo už jako hotový výrobek s obrázky znečištění, Skořápky ořechů, plodů jako lodě, stanoviště Ekotýmu s kasičkou a prezentací, hry na DZ: výzdoba loďky, závody korábů po jezeře z bazénku, Výroba leknínů z papíru – rozvíjej se, poupátko...

Občerstvení DZ:Napečené dobroty od rodičů a přátel školy, Podávání bylinkových nápojů DO VLASTNÍCH (PŘINESENÝCH NÁDOB)

 

Aktivita Ekotýmu pro přítomné děti :Co viděla kapka vody: Děti měly za úkol vymyslet, na co všechno padá déšť, graficky zaznamenaly a moc se jim to povedlo.

V rámci oslav Dne Země přijede na zahradu MŠ pan Semecký s ukázkou dravců dne 29.4.2019 dopoledne.

 

Vstup p. Síbkové, SBÍRKA PRO ZAKOUPENÍ FOTOPASTÍ PRO ZÁCHRANU DEŠTNÉHO PRALESA - Založení pokladničky pro nákup fotopastí 3500,-Kč společnosti green line – info na webu školy. Kdo by chtěl přispět, bude to možné na oslavě DZ 25.4.2019. děkujeme.

Členové ekotýmu se zamyslí nad následujícími tématy organizace -Vodní Charity, která vznikla ve Strassburku již v roce 1968 a témata jsou stále živá.

  1. Bez vody není života. Je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná.

  2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto zásoby udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.

  3. Znečištění vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.

  4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům na různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat hodnotám lidského zdraví.

Rádi bychom pro děti zpracovali obrázkové leporelo s těmito tématy.

Na závěr setkání si všichni členové ekotýmu barevně otiskli dlaně – vytvoříme plakátek spolupráce.

Úkol na příště:

Zaslání podkladů k tématu voda, nápady na dárky ke Dni Země, objednání pana kameníka, včelaře, poníků, Lesů, domluva s pedagogy na jednotlivých stanovištích, domluvit, kdo bude u stanoviště Ekotým- vybírání financí na pro nákup fotopastí na Sumatře, prezentace ekoškoly, rozdávání butonů.

 

Setkání jsme ukončili s úsměvem a očekáváním dalších společných aktivit a zážitků.

 

Za kolektiv členů zapsala M. Zítková, DiS.

Přítomné byly: Benediktová, Zítková, Síbková, Dušková, Wildová, Švecová, Müllerová, Freundová, Černohorská, Lásková, Eisenreichová, Gomolová, Příhodová, děti Omluveny: Kvasničková, Smetanová, Šplíchalová, Hrubá, Geberlová, Sedláčková, Vaňková, Velecká, Doležalová