Schůzka se uskutečnila 15. 1. 2019 v MŠ Dubnova.

Ekotýmáčci ze žluté a zelené se na sebe těšili. Na krku měly opět obrázky se svou funkcí. (fotograf, kontrolor oken- zda-li je ve třídě dostatek čerstvého vzduchu, služba na zalévání květin, spořínek elektřiny).

Připomněli si výsledky analýzy z jednotlivých tříd. Na příkladech, obrázcích aj. prostřednictvím vyprávění si ujasnily proč je voda k životu důležitá, kdo ji potřebuje. V jakém skupenství se může voda objevit v přírodě. Jaké zjištění pro ostatní děti bylo, že vodu máme i v těle! Kačenka vysvětlila dětem, že má přeci mokré tričko, když běhá. Tom má zase mokré vlasy, když sundá čepici! A Maruška? Maruška zjistila, že má v očích také vodu- jako slzy!!!

Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu a vyvěsili ji na ekoškolí magnetické nástěnce, která je v pavilonu na ,,zeleném kopečku“ u žluté třídy.

Na dnešní setkání nebyly děti z modré třídy, protože byly vyslány do městské opatovské knihovny na prohlídku prezentace Ekoškolky.

Úkol na příště: Ekotýmáčci z modré nám povypráví, jak se jim líbily fotografie, které popisují náš život v ekoškole Markušova a Dubnova, našich ekoškolích 7 kroků.

I setkání ekotýmáčků z MŠ Markušové bylo po Vánocích milé. Vyprávěli jsme dojmy z prázdnin. Děti zaznamenaly i časté střídání počasí, teploty venku. Připomněli jsme si tak, jak je voda v různých skupenstvích důležitá. Role v ekotýmu jsou rozděleny. Děti si je samy vybraly podle obrázků. Tadeášek se učil fotografovat a Šimonek zkusí celou skupinku nakreslit. Ve všech třídách je vhodné počasí k pokusům s vodou. To bylo společné zjištění, kdy nás děti informovaly, jak pokusy ve třídách uskutečňijí. Navzájem se si naslouchaly a doplňovaly se.

Úkol na příště: Společné setkání členů z obou školek. Kontrola ekoškolích nástěnek s aktuálními informacemi. Společná práce na prostorovém obrazu k tématu Voda.

Fotografie za MŠ Markušova: Tadeášek.

Fotografie za MŠ Dubnova: Davídek.

Zápis: koordinátor EVVO Wildová Lenka, DiS.