Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hodin,

  • příchod do 8.30 hodin (po domluvě ve výjimečných případech i později),
  • odcházení po obědě: 12:30 – 13 hodin,
  • odcházení odpoledne: 15:00 – 17 hodin.

 

Rámcový režim dne:

Čas Činnost

6.30 – 8.30

příchod dětí, volná hra, řízené aktivity dle třídních vzdělávacích programů

8.30 – 8.50

ranní kruh, společné přivítání, seznámení dětí s programem dne

8.50 – 9.05

ranní cvičení – řízená aktivita dle třídních vzdělávacích programů

9.05 – 9.25

hygiena, příprava na svačinu, svačina

9.30 – 10.00

řízené činnosti v tematickém bloku podle třídních vzdělávacích programů

10.00 – 12.00

příprava na pobyt venku, pobyt venku, volné aktivity dětí, vycházky

12.00 – 12.30

příprava na oběd, oběd

12.30 – 13.00

příprava na odpočinek, odcházení dětí po obědě, četba pohádek

13.00 – 14.30

odpočinek

14.30 – 15.00

vstávání, hygiena, odpolední svačina

15.00 – 17.00

volná hra dětí, podle počasí ve třídě, nebo na zahradě MŠ

informace Předškoláci mají od února zkrácenou dobu odpočinku do 13:45 hodin, 13:45 – 14:30 individuálně, po konzultaci s rodiči, příprava na školu: grafomotorika, jazyková cvičení, matematické představy, rozumová výchova, pracovní listy.

 

Prázdniny, svátky a omezení provozu školy

Termín Prázdniny/svátek Poznámka
28. 9. 2018 Den české státnosti Školka uzavřena.
29. a 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny Nahlaste, prosím, docházku vašeho dítěte.
22. 12. - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny Školka uzavřena. Provoz začíná od 3. 1. 2019  (čtvrtek).
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny Nahlaste, prosím, docházku vašeho dítěte.
11. - 17. 2. 2019 Jarní prázdniny Nahlaste, prosím, docházku vašeho dítěte.
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny Nahlaste, prosím, docházku vašeho dítěte.
19. 4. 2019 Velký pátek Školka uzavřena.
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí Školka uzavřena.
1. 5. 2019 Svátek práce Školka uzavřena.
8. 5. 2019 Den vítězství Školka uzavřena.
1. 7. - 31. 8. 2019 Hlavní prázdniny Nový školní rok začíná 2.9.2019 (info o prázdninách bude 4/2019).