football

Pro předškoláky nabízíme výuku angličtiny, pro lepší rozvoj hrubé motoriky dětí organizujeme trénink atletiky. Mimo budovy naší školy zajišťujeme doprovod na  aerobic M-team, taneční kroužek B-Star, Děti na startu ve spolupráci s DDM JM,  kroužek fotbalu s FC Háje.

ic cooperation

Spolupracujeme s ekologickými centry Toulcův Dvůr a se Střediskem ekologické výchovy - Lesy HMP, ekocentrem Koniklec, organizací Ekodomov, organizací pro ochranu netopýrů Nyctalus, organizací Ráj poníků, Učení se zvířátky, organizací Green life. Navštěvujeme Městskou knihovnu Opatov, Domov pro seniory, Eset, účastníme se soutěží pořádaných MČ Praha 11, spolupracujeme se ZŠ Květnového vítězství 1554.

ic management

Organizujeme pravidelně akci k oslavám Dne Země pro veřejnost.

ic tree

Pořádáme výlety, vycházky do přírody, pečujeme o prostředí školní zahrady, chováme králíky.

ic kompost

Podporujeme kompostování jak ve škole, tak v domácnostech našich dětí. Od roku 2015 jsme se stali partnery Projektu Kompostuj.cz.

ic charity

Pravidelně se zapojujeme do charitativní akce  za spolupráce rodičů fondu Sidus pro vybavení dětského oddělení motolské nemocnice.