Vzhledem ke Covid - 19 zajišťujeme bezpečí a hygienu provozu dle manuálu MŠMT, a aktuální situace, která se může měnit v čase. Specifická opatření pro školy a školská zařízení jsou doporučena MŠMT dle Stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

semafor

Pro měsíc září 2020 vzhledem k návratu z dovolených zachováváme nastavená pravidla pro nošení roušek u dospělých při vstupu do areálu MŠ. Zjednodušená pravidla zde: 

  • Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době přejímání a odevzdávání dětí mají roušku (respirátor) také pedagogové.
  • Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Desinfekce rukou pro dospělé bude k dispozici před každým vstupem do budovy.
  • Před vstupem do třídy a předání učitelce si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem po dobu 20-30sekund. Pro otření rukou použije jednorázovou utěrku.
  • Dítě nenosí žádné hračky z domova. Pokud se jedná o plyšáka na spaní, bude uložen v balíčku s lůžkovinami společně s pyžamem. Pyžamo a plyšák bude každý týden rodiči odnesen a vyprán.
  • Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí mít roušky.(kromě předávání dětí rodičům)
  • Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
  • Několikrát denně se desinfikují povrchy a předměty, které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie).
  • Je zajištěna pravidelná desinfekce prostor prostředky, které působí virucidní aktivitou.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI, ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

Provoz školy:

6.30-17.00 hodin. Ranní scházení od 6.30 hodin do 8.30 a odpolední rozcházení od 15.00 do 17.00 hodin. Od 6.30-7.00 a odpoledne 16.30-17.00 je v provozu jen jedna třída v MŠ Dubnova Růžová a  v MŠ Markušova Pomněnky. 

Provoz jednotlivých tříd bude vyvěšen také na vstupních dveřích

přízemí MŠ Dubnova :Růžová třída 6.30-17.00. Žlutá třída 7.-16.30.1. patro: Zelená třída 7.30-16.00.Modrá třída 7.30-16.00

Přízemí MŠ Markušova: Sluníčka 7-16.30. Pomněnky 6.30-17.00. 1.patro: Žabky 7.30-16.00. Housenky 7.30.-16.00

Videotelefony slouží k identifikaci vstupujících osob, proto vždy po zazvonění pohlédněte do oka kamery.

 

Omlouvání dětí:

Předem u p. učitelky ve třídě. Také e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do 8. hod. téhož dne) Telefonicky pouze v nutných případech, telefony zvoní ve třídách, kde se p. učitelky věnují dětem.

 

Vyzvedávání dítěte jinou osobou:

Formulář pro příslušný školní rok je nutné odevzdat třídní učitelce. Pokud výjimečně vyzvedne dítě jiná osoba, je třeba informovat osobně, nebo telefonicky, případně ráno, třídní pí. učitelku. Dítě vždy předávejte osobně pí. učitelce.

 

Zdravotní stav dítěte:

Pokud se u dítěte v průběhu dne projeví známky nemoci (teplota, zvracení, průjem, malátnost) nebo úraz, budete co nejdříve telefonicky kontaktováni, proto dbejte na aktualizaci vašich telefonických spojení. Informujte prosím, školku vždy, pokud onemocní vaše dítě infekční chorobou (plané neštovice, příušnice, spála, průjmové onemocnění apod.) Pokud má dítě potravinovou alergii, je nutné potvrzení lékaře a konzultace s ved ŠJ.

Pokud v souvislostí s onemocněním Covid 19 dojde u vašeho dítěte v průběhu vzdělávání k projevům, které by toto onemocnění mohly signalizovat, bude dítěti změřena teplota, zajistíme mu roušku a bude izolováno od ostatních společně s dospělým dozorem. Budete neprodleně informováni a jste povinni si dítě bezodkladně vyzvednout a opustit areál MŠ. Telefonicky budete kontaktovat pediatra vašeho dítěte a ten rozhodne o dalším postupu.

Aktuální informace se dozvíte:

Na nástěnkách v šatně vaší třídy – informaceke stravování, termíny výběru stravného, jídelníček. Informace o provozu mateřské školy – Školní řád, Omezení provozu o školních prázdninách, personální obsazení, kontakty. Informace výchovně- vzdělávací – program týdne, přehled toho, co se učíme, přehled akcí na příslušný měsíc, ukázky práce dětí, informace z kroužků. Dotazy pro ředitelku – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přehled akcí a fotodokumentace, další informace o škole a Ekoškole na webových stránkách školy

 

Sběrové akce:

Jsme rádi, že spolu s námi třídíte odpad. Našim cílem je snížit produkci odpadu jak ve škole, tak u vás doma. Některé věci také recyklujeme. V areálu MŠ jsou umístěny nádoby na papír, plasty, nápojové kartony a směsný odpad. Společně s námi se můžete zapojit do kompostování bioodpadu, vypůjčte si na týden "košík šlupík" a přispějte do našich kompostérů (více se dozvíte ve třídách). Nádoby na hliník jsou již také umístěny na území Prahy 11 - nejblíže v ulici Dubnova, hned v blízkosti naší školky, nebo u Tesca (Jysku). Ve školce můžete odevzdat použitý rostlinný olej v uzavřené PET lahvi, spolupracujeme s firmou, která tento olej dále zpracovává.

 

Školní akce s rodiči:

Září - třídní schůzky,podzimní slavení, listopad – Dušičkové tvoření, prosinec – Vánoční besídky, leden beseda pro rodiče předškoláků, duben – Den Země, květen – tvoření pro maminky, tatínky. červen – loučení s předškoláky. 3x ročně schůzka EKOTÝMU školy (můžete se zapojit i vy). Charitativní podpora fondu Sidus – zakoupení pracovních sešitků – v průběhu roku nabídka ve třídách. Zahajovací schůzka rodičů a pedagogů bude v září. Příspěvek si odsouhlasí sami rodiče, v minulém roce to bylo (SRPŠ 1000,-/dítě/rok).

 

PRACUJEME V PROGRAMU EKOŠKOLA, jsme rádi v přírodě, PROSÍME, zajistěte dětem vhodné oblečení a obuv na zahradu, holinky, pláštěnku.

 

Pokud máte zájem a možnost věnovat školce finanční dar, vždy zajistíme smlouvu, pro možnost odpisu z daní. Děkujeme.

 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené v naší mateřské Ekoškole Markušova i Dubnova.