Provoz školy:

6.30-17.00 hodin. Ranní scházení od 6.30 hodin do 8.30 a odpolední rozcházení od 15.00 do 17.00 hodin. Od 6.30-7.00 a odpoledne 16.30-17.00 je v provozu jen jedna třída v MŠ Dubnova Růžová a  v MŠ Markušova Pomněnky. 

Provoz jednotlivých tříd bude vyvěšen také na vstupních dveřích

přízemí MŠ Dubnova :Růžová třída 6.30-17.00. Žlutá třída 7.-16.30.1. patro: Zelená třída 7.30-16.00.Modrá třída 7.30-16.00

Přízemí MŠ Markušova: Sluníčka 7-16.30. Pomněnky 6.30-17.00. 1.patro: Žabky 7.30-16.00. Housenky 7.30.-16.00

Videotelefony slouží k identifikaci vstupujících osob, proto vždy po zazvonění pohlédněte do oka kamery.

 

Omlouvání dětí:

Předem u p. učitelky ve třídě. Také e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do 8. hod. téhož dne) Telefonicky pouze v nutných případech, telefony zvoní ve třídách, kde se p. učitelky věnují dětem.

 

Vyzvedávání dítěte jinou osobou:

Formulář pro příslušný školní rok je nutné odevzdat třídní učitelce. Pokud výjimečně vyzvedne dítě jiná osoba, je třeba informovat osobně, nebo telefonicky, případně ráno, třídní pí. učitelku. Dítě vždy předávejte osobně pí. učitelce.

 

Zdravotní stav dítěte:

Pokud se u dítěte v průběhu dne projeví známky nemoci (teplota, zvracení, průjem, malátnost) nebo úraz, budete co nejdříve telefonicky kontaktováni, proto dbejte na aktualizaci vašich telefonických spojení. Informujte prosím, školku vždy, pokud onemocní vaše dítě infekční chorobou (plané neštovice, příušnice, spála, průjmové onemocnění apod.) Pokud má dítě potravinovou alergii, je nutné potvrzení lékaře a konzultace s ved ŠJ.

 

Aktuální informace se dozvíte:

Na nástěnkách v šatně vaší třídy – informaceke stravování, termíny výběru stravného, jídelníček. Informace o provozu mateřské školy – Školní řád, Omezení provozu o školních prázdninách, personální obsazení, kontakty. Informace výchovně- vzdělávací – program týdne, přehled toho, co se učíme, přehled akcí na příslušný měsíc, ukázky práce dětí, informace z kroužků. Dotazy pro ředitelku – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přehled akcí a fotodokumentace, další informace o škole a Ekoškole na webových stránkách školy

 

Sběrové akce:

Jsme rádi, že spolu s námi třídíte odpad. Našim cílem je snížit produkci odpadu jak ve škole, tak u vás doma. Některé věci také recyklujeme. V areálu MŠ jsou umístěny nádoby na papír, plasty, nápojové kartony a směsný odpad. Společně s námi se můžete zapojit do kompostování bioodpadu, vypůjčte si na týden "košík šlupík" a přispějte do našich kompostérů (více se dozvíte ve třídách). Nádoby na hliník jsou již také umístěny na území Prahy 11 - nejblíže v ulici Dubnova, hned v blízkosti naší školky, nebo u Tesca (Jysku). Ve školce můžete odevzdat použitý rostlinný olej v uzavřené PET lahvi, spolupracujeme s firmou, která tento olej dále zpracovává.

 

Školní akce s rodiči:

Září - podzimní slavení, listopad – Dušičkové tvoření, prosinec – Vánoční besídky, leden beseda pro rodiče předškoláků, duben – Den Země, květen – tvoření pro maminky, tatínky. červen – loučení s předškoláky. 3x ročně schůzka EKOTÝMU školy (můžete se zapojit i vy). Charitativní podpora fondu Sidus – zakoupení pracovních sešitků – v průběhu roku nabídka ve třídách. Zahajovací schůzka rodičů a pedagogů bude v září. Příspěvek si odsouhlasí sami rodiče, v minulém roce to bylo (SRPŠ 1000,-/dítě/rok).

 

PRACUJEME V PROGRAMU EKOŠKOLA, jsme rádi v přírodě, PROSÍME, zajistěte dětem vhodné oblečení a obuv na zahradu, holinky, pláštěnku.

 

Pokud máte zájem a možnost věnovat školce finanční dar, vždy zajistíme smlouvu, pro možnost odpisu z daní. Děkujeme.

 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené v naší mateřské Ekoškole Markušova i Dubnova.