Vážení rodiče, karanténa v modré třídě byla dnešním dnem 14.2.2021 ukončena. Děkuji vám všem za zprávy o výsledcích testů dětí.

15.2.2021 je provoz budovy Dubnova bez omezení. Prosím, dbejte o dodržování nastavených pravidel, situace nyní není úplně ideální a informujte školku vždy pokud se vaše rodina setká s infekčním onemocněním (kterým Covid 19 bezesporu je).

Těšíme se na vás znovu ve školce! Klidné dny a Viru zmar! K.Benediktová

 

 

Vážení rodiče, bohužel výsledky dvou dětí v nařízené karanténě 5 až 8.2. v modré třídě byly pozitivní. Karanténa v této třídě je prodloužena až do 14.2.2021. protože někteří z vás byli testováni 8.2., připojuji vyjádření hygieničky paní Jedličkové:

Vážená paní ředitelko,

dne  4. 2. 2021 byli žáci třídy Modrá a zaměstnanci Vaší školy v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byl shledán důvod pro prodloužení karanténních opatření do 14. 2. 2021 v této třídě s tím, že osoby, které již absolvovaly PCR test do 7.2.2021 musí tento test opakovat v době od středy 10.2.2021 a později. Osoby, které test absolvují až 8.2., prožijí karanténu bez dalšího testu.

Všichni obdrželi informace e-mailem, včetně podkladů k distančnímu vzdělávání v tomto týdnu.

Věřím, že bude brzy vše v pořádku, výsledky testů můžete zaslat i sms 602287130.

Klidné dny všem a brzké uzdravení nemocným K.Benediktová

 Pokud byste potřebovali OČR, tiskopis není třeba potvrzovat MŠ a naleznete ho zde https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, z důvodu výskytu Covid pozitivního dítěte bude modrá třída od 5.-8.2.2021 včetně uzavřena.

 
Karanténní opatření se týká dětí modré třídy, které byly 29.1.2021   ve školce. Celkem se jedná o 11 dětí, rodiče obdrželi email i s pokyny hygienické stanice ohledně zajištění testu u svého dítěte. Hygienickou stanicí budou kontaktováni.
V karanténě jsou i dvě paní učitelky a asistentka pedagoga modré třídy.
 
Chod  růžové třídy není ohrožen, ani omezen, zajišťujeme pravidelnou hygienu, desinfekci, větrání a odstupy.
Prosím vás všechny, informujte mateřskou školku vždy, pokud se ve vaší rodině objeví infekční onemocnění, abychom to společně zvládli.
 
Děkuji S přáním Viru zmar! K.Benediktová