Vážení rodiče, rádi bychom realizovali naše plánované aktivity školy. od 5.10. by měl být vyhlášen nouzový stav z důvodu zajištění snížení reprodukčního čísla u pandemie Covid 19.

Ve školce máme nastavená hygienická pravidla, která dodržujeme a jsme rádi, že je respektujete i vy.

 1. Dospělí si desinfikují ruce před vstupem do budovy MŠ
 2. Děti si myjí ruce mýdlem, a otřou jednorázovou utěrkou
 3. Po vyzvednutí dítěte odchází rodiče s dětmi mimo areál MŠ
 4. Dospělí (rodiče i zaměstnanci) nosí v MŠ roušky (vyjjímku mají učitelky ve třídě s dětmi,na zahradě a na vycházce)
 5. Děti jsou dobře vybavené na pobyt venku - holiny, pláštěnka, dobré boty, pokrývka hlavy...
 6. Do školky děti nenosí žádné hračky, potraviny
 7. Rodiče vodí do školky jen zdravé děti

Ve dnech 22. a 24.9. proběhlo testování všech zaměstnaců na Covid 19. Jsme rádi, že s negativním výsledkem.

Pokud by nastala nenadálá situace, budete ihned informováni na stránkách školy a také na vaše meilové adresy.

 

NAŠE PLÁNY NA OBDOBÍ měsíce ŘÍJNA:

 • FOTBALOVÝ KROUŽEK  od 8.10. čtvrtek bude probíhat venku, prosíme o vhodnou obuv a pití. Pro předškoláky.
 • ATLETICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI 4-5 LET bude probíhat venku v týdnu od 5.10 - termín upřesní p. učitelky, které kroužek vedou.
 • ANGLIČTINA V MŠ MARKUŠOVA úterý 6.10 od 14.45 hodin 
 • ANGLIČTINA V MŠ DUBNOVA se neuskuteční, přihlásilo se málo dětí.
 • DĚTSKÝ EKOTÝM, zatím po jednotlivých třídách, na ekoškolí nástěnce nalaznete podrobnější informace (též na webu)
 • 5.10.2020.     SKŘÍTEK KAŠTÁNEK PRO MODROU TŘÍDU 55,-dítě/SRPŠ
 • 5.10.2020.     DUCHOVÉ Z POPELNIC PRO ZELENOU TŘÍDU 55,-dítě/SRPŠ
 • 14.10.2020.   SKŘÍTEK KAŠTÁNEK PRO HOUSENKY 55,-dítě/SRPŠ 
 • Návštěvy městské knihovny pro Housenky 13.10., Modrou třídu 14.10.budeme domlouvat aktuálně v týdnu plánovaného termínu.
 • PLAVÁNÍ 2.10 ANO, DALŠÍ TÝDEN DOMLUVÍME DLE AKTUÁLNÍ SITUACE BAZÉNU. Raději počítejte s tím, že vše platí a plavání bude, děti vybavte věcmi, nezapomeńte na pití a 2roušky na cestu MHD. Dopředu nejsme schopni říci, že na 100% budou všechny lekce realizovány. Jednáme s plaveckou školou při každé lekci. Dětem se plavání moc líbí a kurz je veden velmi profesionálně, tak bychom rádi, aby byl zachován.
 • FOCENÍ SADY NA VÁNOCE 22.10.OD 8.30 V OBOU BUDOVÁCH NAŠÍ ŠKOLKY- potvrdíme 2 dny před termínem

Akce v přehledu akcí na celý školní rok berte s rezervou, potvrdíme konání akce vždy 2 dny před termínem.

Činnost Ekotýmu školy, termíny schůzek a aktivit rozešleme členům Ekotýmu meilem.

Příspěvek do fondu SRPŠ rodiče stanovili ve výši 500,-Kč na rok/dítě. Částku můžete zaslat na účet SRPŠ MŠ Dubnova 19-2000827349/0800

MŠ Markušova 30015/2000827349/0800. (Uvádějte variabilní symbol vašeho dítěte )

Děkujeme všem, kteří již 500,-Kč zaslali.

Ještě na závěr pochvala dětem, které k nám nově nastoupily v tomto školním roce. Adaptaci zvládají na jedničku a nejen děti, ale i rodiče. Díky! 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, ptejte, se, situace se mění, nechceme vás stále zahlcovat novými a novými informacemi, sestavíme vždy ucelený přehled na kratší období. 

S přáním klidných a zdravých dní K.Benediktová