Oznámení o přijetí dětí pro školní rok 2020-2021  pod identifikátory elektronického zápisu naleznete zde.

Schůzka rodičů  nově přijatých dětí (bez dětí) se uskuteční v budově Markušova dne 24.6.2020 od 16 hodin.

Pro zajištění všech epidemiologických opatření a hygieny vás prosíme, abyste si vzali s sebou roušku. Děkujeme

Dozvíte se :

  •  informace o zařazení vašeho dítěte do budovy Markušova, nebo Dubnova
  •  informace k chodu MŠ v novém školním roce
  •  seznámíme vás se způsobem platby školné, stravné, SRPŠ
  • představíme ekologické aktivity školy 
  • dozvíte se, jak probíhá adaptační program
  • co to je program Ekoškola?

Připravte si, prosím své dotazy, rádi je zodpovíme.

Těšíme se na vás, pokud byste se nemohli zúčastnit, napište nám, rádi vám informace zašleme.

Děkuji,

za kolektiv MŠ  Mgr.K.Benediktová