Dle vyjádření hygienické stanice HMP a díky všem negativním výsledkům testů na Covid 19 jak u dětí, tak zaměstnanců školy 
máme svolení k ukončení karantény ve třídě Pomněnky již k 11.6.2020.
 
Od pátku 12.6.2020 bude třída Pomněnky znovu v provozu 7.30-16.00 hodin.
 
Testování zaměstnanců v budově Dubnova proběhlo v úterý odpoledne se skvělým výsledkem - všichni jsou Covid 19 negativní.
 
Děkujeme vám všem za dodržování nastavených pravidel a podporu v této nelehké době.
S přáním Viru zmar! se loučí K.Benediktová