banner zapis Instruktážní video k elektronickým zápisům do MŠ zde

 foreigners1

 

V mateřské škole Dubnova je provoz bez omezení, karanténa, ani jiná opatření nařízená hygienickou stanicí HMP se tohoto pracoviště netýká.
Škola má vypracovaný manuál postupů k zajištění bezpečí a hygieny pracoviště podle kterého všichni účastníci vzdělávání postupují. Nedochází k mísení skupin ani jednotlivých úseků. Zaměstnanci budovy Dubnova mají možnost dobrovolně využít testování na COVID 19 nabízené v současné době MČ Praha 11, a to zdarma.

Sledujte, prosím pravidelně tyto stránky, budeme vás průběžně informovat. děkuji

 

S přáním Viru zmar! K.Benediktová