banner zapis Instruktážní video k elektronickým zápisům do MŠ zde

 foreigners1

 

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o znovuotevření naší mateřské školy.

Zpráva zřizovatele MČ Praha 11, OŠK dne 7. 5. 2020
Rada MČ Praha 11 připravuje vydání doporučení pro ředitele MŠ, aby v případě příznivé epidemiologické situace, s účinností od 25. 5. 2020, obnovili provoz jimi řízené mateřské školy.
Dále MČ Praha 11, po dohodě s řediteli MŠ, vychází vstříc rodičům s prodloužením prázdninového provozu. Informace naleznete na webu MČ Praha 11 – školství – mateřské školy.

 

Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556 a detašované pracoviště Dubnova 806 obnovuje provoz ode dne 25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 stanovujeme tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.

 • Pro vytvoření neměnných skupin dětí potřebujeme znát počty dětí, které budou docházet. Přihlaste, se prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky ředitelce školy 602287130 a to nejpozději do 15.5.2020.
 • Pokud budete chtít z docházky vaše dítě omluvit, stačí na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., jak jste zvyklí. U dětí v povinném předškolním vzdělávání sami doplníme vaši omluvu do omluvného listu.
 • Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě předem odevzdaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Vyplněné prohlášení můžete s podpisem naskenovat a odeslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či vhodit do schránky obou budov MŠ od 18 5.-22.5.2020 (prohlášení se vztahuje na předchozí dva týdny, kdy se dítě nesetkalo s infekcí – proto jej neodevzdávejte dříve!) bez tohoto prohlášení a zvážení všech rizik nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.
 • Platby za květen – stravné, školné budeme požadovat v červnu, budete informováni.
 • Plánované akce s jinými subjekty (divadla, kroužky, výlety, vycházky mimo areál školy se ruší). Loučení s předškoláky bychom rádi realizovali v červnu, jakou formou, vám včas sdělíme.
 • Skupiny, které budou na základě vašeho přihlášení vytvořeny budou po celou dobu od 25.5.-30. 6. 2020 neměnné. Nebudou se ani spojovat při ranním scházení a rozcházení, ani na zahradě mateřské školy. Pro zajištění tohoto požadavku bude upraven provoz mateřské školy.
 • V každé třídě od 25.5.-30.6. 2020 bude zajištěn provoz 7:30 - 16:00 hodin. 

 

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ – HYGIENA
NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI, ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

 • Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době přejímání a odevzdávání dětí mají roušku (respirátor) také pedagogové.
 • Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Desinfekce rukou pro dospělé bude k dispozici před každým vstupem do budovy.
 • Před vstupem do třídy a předání učitelce si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem po dobu 20-30sekund. Pro otření rukou použije jednorázovou utěrku.
 • Dítě nenosí žádné hračky z domova. Pokud se jedná o plyšáka na spaní, bude uložen v balíčku s lůžkovinami společně s pyžamem (neplatí pro předškoláky, kteří mají zkrácenou dobu odpočinku a pyžamo nosit nemusí.) Pyžamo a plyšák bude každý týden rodiči odnesen a vyprán.
 • Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí mít roušky.(kromě předávání dětí rodičům)
 • Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
 • Několikrát denně se desinfikují povrchy a předměty, které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie).
 • Je zajištěna pravidelná desinfekce prostor prostředky, které působí virucidní aktivitou.

 

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí, či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zák. zástupce dětí.

Potřeba ochranných a desinfekčních prostředků je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 11 v dostatečném množství.

 

VĚŘÍME, ŽE ZAJIŠTĚNÍ TOHOTO PROVOZU PROBĚHNE V POŘÁDKU.
TĚŠÍME SE NA VÁS, S PŘÁNÍM VIRU ZMAR!

 

V Praze, dne 7.5.2020
Mgr. K. Benediktová