Milí rodiče a přátelé školy, dne 16.5.2019 se uskutečnil Mateřinacup - fotbalové utkání mezi družstvy mateřských škol Praha 11. Závodilo družstvo z MŠ Markušova a umístilo se na krásném 2. místě. Moc gratulujeme! Foto dodáme

Družstvo fotbalistů MŠ Dubnova zvítězilo! Dne 30.5.2019 získalo 1. místo, zlaté medaile a pohár!!! Gratulujeme

 

Dne 22.5.2019 se uskutečnil memoriál Zlaty Svobodové - 13.Sportovní hry MČ Praha 11. Za účasti p. starosty J.Dohnala, p. radní Mgr. Z.Ujhelyiové.

Sportování v pěti atletických disciplínách, které ve školním roce pravidelně s dětmi trénujeme vrcholí vždy setkáním všech 15 MŠ MČ Praha 11 (družstva 5 chlapců a 5 dívek z každé školy) v květnu každého školního roku.

I přes nepřízeň počasí - vždy se sportování koná venku, tentokrát uvnitř, v tělocvičně ZŠ Donovalská byla atmosféra velmi  pěkná a napínavá. Velká gratulace patří našemu družstvu, které dosáhlo 1. místo, pohár a zlaté medaile.

Díky, malí sportovci, byli jste dobří, tentokrát nejlepší! Děkujeme také organizátorům této akce p. ředitelce E. Zábrodské  z MŠ Jažlovická a panu řediteli ZŠ Donovalská Mgr. P. Dittrichovi  a dalším, kteří s akcí pomáhali.