Prázdninový provoz 2018-2019 v Mateřské škole, Praha 4, Markušova 1556

se uskuteční v budově Dubnova 806 
- od 1. 7. 2019 do 19. 7. 2019
- od 6.30 do 17.00 hodin 

 

Školné na prázdninový provoz je stanoveno v poměrné výši:

Školné 500,-Kč, stravné 34,- (38,- děti starší)/denně

Peníze na prázdninový provoz se vybírají pouze v hotovosti, v případě absencí se stravné nevrací.

 

Zaplatit prázdninový provoz můžete u p. MÜLLEROVÉ, vedoucí ŠJ

- MŠ MARKUŠOVA – 10. 6. 2019 Pondělí 6.30-13.00

- MŠ DUBNOVA – 11. 6. 2019 Úterý 6.30-13.00

 

Prázdninový provoz je určen dětem zaměstnaných rodičů.

 

Můžete využít také letní provoz

 

Běžný provoz mateřské školy končí v pátek 28. 6. 2019, odneste si, prosím všechny své věci, nezapomeňte zrušit trvalý příkaz k platbám v MŠ k 30. 6. 2019!

 

Školné pro příští rok je stanoveno ve výši 985,-Kč, stravné na 36,- (40,-Kč). Školní rok 2019-2020 začíná 2. 9. 2019

 

Na prázdninový provoz se můžete přihlásit do 31. 5. 2019 na nástěnce v šatně jednotlivých tříd. Děkujeme.