Pro budovu MŠ Markušova i budovu MŠ Dubnova

Výdej přihlášek bude probíhat v budově Markušova 1556 ve dnech: 29. 4. a 30. 4. 2019 od 13 do 17 hodin.

Příjem přihlášek bude probíhat v budově Markušova 1556 ve dnech: 6. 5. a 7. 5. 2019 od 13 do 17 hodin.

Prosím s sebou OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. Vyplněná přihláška musí obsahovat potvrzení dětského lékaře.

Výsledky Zápisu budou vyvěšeny na info nástěnce obou budov MŠ, i na webu školy začátkem června pod registračním číslem, které bude vyznačeno na všech tiskopisech, které obdržíte (Žádost o přijetí do MŠ, Přihláška do MŠ, Evidenční list dítěte) – proto si jej prosím opište a uschovejte.

Rozhodnut o přijetí bude uloženo ve Spisu dítěte v matrice MŠ, na požádání vydáme stejnopis. Rozhodnutí o nepřijetí - tiskopis je nutné převzít a potvrdit osobně. Termíny vydávání Rozhodnutí upřesníme. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ budou ve dnech příjmu přihlášek. V tyto dny, nebo (po dohodě s ředitelkou školy) i v jiný den, se můžete i s dítětem do obou školek podívat.

 

Těšíme se na Vás!

Mgr. K. Benediktová,
ředitelka školy