Milí rodiče a přátelé naší školky, ve dnech 12. a 13. 9. se uskutečnily třídní schůzky SRPŠ na obou budovách naší školky. Zápis je k dispozici na centrální nástěnce mezi žlutou a zelenou třídou v Dubnové a na požádání v každé třídě.

Přihlašování do mimoškolních kroužků bude vyvěšeno na nástěnkách v šatnách, začínáme od října. Příspěvek SRPŠ ve výši 1000,-Kč /dítě/rok je možno uhradit na účet:

Dubnova    19-2000827349/0800
 Markušova   30015-2000827349/0800