V mateřské škole Dubnova je provoz bez omezení, karanténa, ani jiná opatření nařízená hygienickou stanicí HMP se tohoto pracoviště netýká.
Škola má vypracovaný manuál postupů k zajištění bezpečí a hygieny pracoviště podle kterého všichni účastníci vzdělávání...

Na základě pokynu hygienické stanice Praha, z důvodu pozitivního výsledku u pedagoga ze třídy Pomněnky MŠ Markušova je tato třída od 2.6.2020 od 13 hodin v karanténě. To znamená uzavřena do 12.6.2020. Hygienická stanice bude...

  • Děti, které nejsou přihlášeny k docházce do 30. 6. 2020, za období květen a červen školné ani stravné neplatí.
  • Vyúčtování stravného u všech strávníků proběhne v červenci 2020.

Platba za měsíc květen 2020

pro přihlášené...

  • Prázdninový provoz je určen dětem zaměstnaných rodičů.
  • Závaznou přihlášku na prázdninový provoz 1.7.-31.7. 2020, který se uskuteční v budově MŠ Markušova, naleznete zde.
  • Máme volnou kapacitu maximálně 72 míst
  • Přihlášku s vaším podpisem můžete zaslat...

Ekoškola Markušova a Dubnova se představuje: prezentace zde.