Zápis ze setkání dětského ekotýmu v budově Markušova 26. 1. 2021

Setkání jsme začali představením. Spořínci měli na sobě medaile s piktogramy. Mezi sebou si zhodnotili, kdo má na starosti květiny ve třídě. Kdo hlídá, zda-li je ve třídě pootevřené okno pro přísun čerstvého vzduchu. Nebo kdo naopak paní učitelce připomene,,velké větrání“ a následné zavření oken, aby nám teplo ,,neutíkalo ven“. Kdo kontroluje rozsvícená světla, kdo dohlíží na zavřené vodovodní kohoutky… S dřevěnými jablíčky jsme si opakovali ekokodex školky. Společně jsme se shodli, že máme na třídách stejné tašky na tříděný odpad- modrou, žlutou, zelenou a šlupíky!

Dále jsme se vydali na pololetní ,,kontrolu plánu činností“.

V pomněnkách si splnili část úkolu. Vymysleli místo pro umístění nástěnky, na kterou děti samy dosáhnou a mohou si tak kdykoliv dávat obrázky na výstavu. Také zalévání květin mají vyřešeno. V umývárně je umístěna nástěnka s dětským ,,manuálem“, jak zalívat. Další část úkolu je teprve čeká na druhé pololetí. Budou si zaznamenávat, zda- li v jídelníčku převládá strava s masem, bezmasá nebo sladká jídla.

V žabičkách si také splnili část úkolu. Našli místo na nástěnku pro obrázky. Mají piktogramy zakresleno, jak došli k cíli v hledání vhodného místa. Požádají paní učitelku o kousek izolepy a obrázek si již samy nalepí. Vznikla tak pěkná galerie, která je každý týden jiná. Dalším splněným úkolem je péče o rostliny. Na dřevěném dětském kuličkovém kalendáři je obrázek rostlinky, děti tak ví, kdy mají květiny zalévat. Dosáhnou na konvičku v umývárně a rády se pustí do zahradničení. Již se těší na jaro, kde je v truhlíku čekají rostlinky. Dokonce byly svědky, kdy se nepodařilo zachránit bylinku. I to patří k poznání, že každá květina potřebuje jiný čas k zalévání, jiné množství vody. Další úkol se záhy blíží ke konci. Záznamy o počtu bezmasé stravy se ukáží paní hospodářce, která jim povypráví o významu masa pro lidský organismus (popřípadě, zda-li se může nahradit).

V housenkách se předškoláci činili a našli si místo na nástěnku. Využili síť a umístili ji pod okno. Vyplnilo se tak prázdné místo, které s obrázky vyniklo. Mohou si bez problémů sundávat a věšet svá pěkná dílka.

Dalším úkolem, který je již samozřejmostí - vynášení košíku Šlupíku a s tím spojená služba na zalévání květin. Na druhé pololetí je připraven také úkol z tématu jídla.

Zápis ze setkání dětského ekotýmu v budově Dubnova 28.1.2021

Setkání začalo nejdříve v modré třídě. Kde jsme se přivítali a zhodnotili jsme si co nás zaujalo. Co nevíme a s čím si neumíme poradit. Společně jsme dali hlavy dohromady a přišli jsme na několik nápadů. Došlo k výměně i některých členů.

Předškoláci jsou zvídavé děti a šikovní spořínci. Hlídají přísun čerstvého vzduchu do třídy, kontrolují zbytečně rozsvícená světla, kontrolují, zdali nekapou vodovodní kohoutky. Připomínají dětem, aby si otevíraly vod. baterie méně. Že nemusí tak silným proudem téct voda. Spořínek na květiny si dokreslí piktografem květiny na týdenní kalendář. Bude tak sám vědět, kdy květiny zalévat. Konvičku mají děti umístěnou tak, že na ni dosáhnou. Také si pozvou paní hospodářku, která jim povypráví u původu ovoce a zeleniny. Zmapují si tak Českou republiku. Seznámí se s mapu světa. Cestování ,,prstem“ po mapě jim obohatí dosavadní znalosti a vědomosti o světě.

Růžová třída

Po analýze jsme v růžové ukončili sledování (monitorování) cesty ovoce a zeleniny. Zjistili jsme, že jablíčka se k nám dovezou ze Slovenska, švestky jsou českého původu, banány z Columbie, brambory z Česka, mrkev je českého původu. Víme, že ovoce je některé z daleka, proto se k nám musí dopravit nejdříve letadlem a pak velkým nákladním autem. Poté ho p. hospodářka nebo p. kuchařka koupí a doveze ho ještě menším osobním autem do školky. Pravidelně jsme si zapisovali do ekoškolího kalendáře, co jsme měli za ovoce nebo zeleninu ke svačině. První místo obsadila paprika. Druhé místo okurka, jablka, salát…

Co nás čeká v růžové do druhého pololetí? Starost o květiny, a nová výsadba slunečnic a bylinek ve venkovních truhlících, výsadba brambor, starost o šnečka Achitina, pokračování ve službě s košíkem Šlupíkem. Procvičování ve znalostech o třídění.

Žlutá třída

I zde mají ve třídě děti- spořínky ekotýmáčky, kteří se starají o jednotlivá zákoutí. Mají na starost zhasínání světel. Na vypínačích mají nakreslené žárovky, o kterých děti ví, které světlo si mohou rozsvítit, nebo samy zhasnout, podle své potřeby. Na konvičce pro zalévání květin je umístěná značka. Děti tak ví, kdo má zalévání na starosti. Každý pátek nosí spořínek modrou tašku s papírem- nepovedené výkresy, odstřižky… do modrého kontejneru, který je v areálu školy. Pravidelnou činností, která děti baví si celá třída opakuje i barvy ostatních kontejnerů. Košík Šlupík je tradiční týdenní službou. Děti mají na viditelném místě přehledný kalendář s obrázky, kdo si košík vzal domů a kdo ještě ne.

Co čeká žlutou třídu ve druhém pololetí? Povídání o ovoci a zelenině. Odkud je. Budou se seznamovat s tím, jestli máme ve školce více ovoce z České republiky nebo z ciziny. A jaké obsahuje vitamíny? V jarních měsících čeká děti starost o jahody ve venkovním truhlíku. Neopomenou ani na léčivou vonící levanduli.

Zelená třída

Děti mají rády žabku Zuzanku a pravidelně se s p. učitelkami starají. Pozorují, jak roste, jak,,zpívá“, jak odpočívá. Košík Šlupík si pravidelně odnáší domů. Plný jej děti s rodiči vysypávají do kompostu v areálu školy. V záři si provedli analýzu k tématu jídlo. Seznamují se s ovocem a zeleninou, kterou dostávají k e svačině. Budou si postupně zaznamenávat jakou zeleninu či ovoce dostali ke svačině. Pozvou si také paní hospodářku, která jim prozradí, z jaké země zdravá svačinka pochází. Čeká je výsadba rajčat, na kterých budou pozorovat růst a jistě se budou těšit na sklizeň. Vybrané děti obdrží medaile s piktogramy a začnou se starat o jednotlivá,, zákoutí“-květiny vody odpady, elektrika. Zkusí tak ostatním být příkladem a jistě se brzy přestanou ostýchat, říci dětem proč to tak dělají. Proč je potřeba zalévat květiny, proč šetřit vodou, energií, proč třídit odpady. Každý pátek se také naučí vyhazovat obsah modré tašky s papírem do kontejneru.

Závěr: Těšíme na společné setkání z obou budov. Rádi totiž navštěvujeme králíčky Čumáčka a í Bobeše v jejich útulných králíkárnách a žabku Zuzanku v zelené. Chtěli bychom se podívat, zda-li nám od podzimu vyrostli šnečci v růžové a v žabičkách. Den Země plánujeme na duben a tak pomalu oprašujeme s p. učitelkami připravené pomůcky na jednotlivá stanoviště do lesoparku a na zahradu.

 

Tak nám držte palce!!!

Zapsala: Wildová Lenka s dětským ekotýmem.

Foto: ekotýmáček z modré.