Prezentaci celoročního projektu Zelené třídy si můžete prohlédnout zde.