přítomno 17 dospělých, 11 dětí.)prezenční listina)

1) Zhodnocení období

  • Oslava Dne Ekoškol uskutečněná 7.11.2019. Velmi povedená společná akce dětí, pedagogů, provozních, členů ekotýmu. Děti oslavily den v barevných tričkách, dopoledne aktivity s environmentální aktivitou. Společné setkání všech tříd v obou budovách, přednes básní k jednotlivým ekokoškolím jablíčkům. Více na www. stránkách.

  • Zahájeno v obou budovách vermikompostování. ( modrá, sluníčka) Navázána spolupráce s organizací Kokoza.

  • V listopadu proběhla předběžná hodnotící kontrola pro audit, který se uskuteční 6.3.2020 v dopoledních hodinách na budovách Markušova, Dubnova. Vhodná je účast i ze stran členů ekotýmu – rodič, nepedag. pracovník.

  • Pokračování v projektu polytechnika na třídách ( keramika, rukodělky, svačinky…)

  • Chov žabky ve žluté- environmentální výchova, chov králíků pokračuje i přes zimní období

  • Proběhlo sázení stromů ve spolupráci s P 11.Více na www. stránkách

2) Audit k ekoškolímu 2. Mezinárodnímu titulu Ekoškola pod záštitou Terezy vzdělávacího centra

  • Každá třída- analýza prostřednictvím obrázků, piktogramů, se silnými a slabými stránkami, plán činností a jeho průběžné uskutečňování

  • Fotografie k jednotlivým výsečím ( 16 kusů). a jejich umístění na viditelné místo

3) Podpora opylovačů – projekt ve spolupráci se zemědělskou univerzitou. Založení louky na každé naší zahradě, přednáška odborníků, pozorování hmyzu (pro 2 roky)

4) Vstup pí. Síbkové – úspory energie za rok 2019

5) Den Země - Stanoviště, dárečky, aktivity, průkazky – plánování společně, e-mailová komunikace Ekotýmu. Společná každoroční akce. Dne 23.4.2020. Název doladíme do deseti dní. Nosné téma,,Mezinárodní rok zdraví rostlin“. Více na videu https://youtu.be/Ed5XVTSuYAo

6) Aktivita pro děti: Kresba louky s květinami

Stanoviště, dárečky, aktivity, průkazky – plánování společně, e-mailová komunikace Ekotýmu.

7) Česko – španělská spolupráce Ekoškol zahájena!

Závěr: Další setkání naplánováno před Dnem Země. Kompletace dárků pro děti, rozdělení úkolů pro akci na školní zahradě 23.4.2020. Shlédnutí nafocených stanovišť. Domluvená komunikcea po internetu.

Zapsala: Wildová Lenka, DiS. Koordinátor EVVO

Doplněno 31.1.2020 NÁZEV DNE ZEMĚ: OPATRUJ ZEM JAKO KVĚT, ABY VONĚL CELÝ SVĚT

– zdraví a ochrana rostlin 2020