Listnaté Jižní Město listopad 2019

Jedno krásné slunečné, leč větrné dopoledne jsme přijeli na místo, které za několik let bude plné krásných listnatých stromů.

Zatím je travnatý pozemek poloprázdný. Občas místní kolemjdoucí posedí na lavičkách, odpočívají, přemítají, plánují si, co je čeká, čtou knihy, jen tak pozorují okolí…

Maminky a tatínkové s  dětmi pouští papírové draky. Pejskaři venčí své miláčky.

Prostor, ve kterém jsme se to dopoledne ocitli nám připadá prázdný, smutný a opuštěný.

Dozvěděli jsme se, že městská část plánuje výsadbu listnatých stromů. Neváhali jsme ani vteřinu. Zamluvili jsme si co nejbližší termín. Nyní jsme čekali na telefon s upřesněním akce. Tak se nám naskytla možnost pomoci naší modré planetě.

Ano! Volaly děti. Když se doslechly o sázení stromů. Patříme do velké ekoškolí rodiny a letošním rokem budeme obhajovat mezinárodní titul Ekoškola

Děti tak moc dobře ví, proč jsou stromy a vše živé důležité pro život.

Ano! Vysadíme několik stromů!  Předškolní děti z třídy housenek, žabiček, modré a zelené třídy z MŠ Markušova a Dubnova, členové ekotýmu - (maminky v teplých kapucích), provozní zaměstnanci-paní hospodářka, pan školník a paní uklizečky byli připraveni.

Autobusem jsme dojeli na domluvené místo.  V mírně vlnitém kopcovitém  terénu u plaveckého bazénu  byly připraveny hluboké jámy.

myfolderPři důkladném průzkumu  prostoru nás zaujal malý  bagřík, který se chystal vyhloubit  další jámu. Děti se zaujetím pozorovaly postup při bagrování. Jaké překvapení bylo, když se v další hluboké připravované jámě objevil poklad. Ano. Skutečný stavební poklad. Dlažební kostky z minulosti., To tady asi vedla cesta“, ozvalo se .,,Ne, to byl chodník“ bylo slyšet od druhé dvojce. ,,Ticho“, ať nerušíme pana bagristu“, volaly další děti. Rukou předváděly, jak bagrista bagruje jámu a vytahuje na povrch zapomenutou minulost.

Začali jsme hledat vhodné místo   pro,, naše stromy." Přivítali jsme pracovníky, kteří se starají o zeleň v naší městské části P-11. Pod jejich odborným vedením a ukázce jsme,, vysadili" dva stromy javory platanolisté. Bílou barvou jsme natřeli kmínky proti škůdcům, připevnili cedulky se jménem našich školek. 

Písničkou,, Listopad, listopad, lísteček mi dlaň spad, zlatý lístek z javora zima už jde do dvora" jsme se rozloučili.

Slíbili jsme si, že až pojedeme na plavání, zastavíme se tady a stromky navštívíme.

Z autobusu jsme zahlédli naše barevné praporky s posláním, které se větrem dostane ke každému z nás a to , že : ,, Příroda je vychovatelkou života".

 

Za ekoškolu Markušova a Dubnova.

 

Wildová Lenka, DiS.
 koordinátor EVVO