Zápis ze schůzky dospělého ekotýmu 25. 9. 2019

Kdo byl na schůzce: Benediktová, Wildová, Müllerová, Zítková, Švecová, Síbková, Kvasničková, Freundová, Lásková, Karoušová, Bližňáková, Musilová, Zöldová, Čelikovská,Geberlová

Kdo se omluvil: Šplíchalová, Velecká, Vaňková, Eisenreichová, Cabáková, Gomolová, Belujská, Červenková, Pobuda, Doležalová,

Trvalí příznivci: Benediktová, Špinková, Dušková, Černohorská, Šandová, Sedláčková,

 

Cílem setkání bylo vzájemné představení všech členů, přivítání nových členů, nastavení pravidel a rolí v ekotýmu. Seznámení se sedmi kroky ekoškoly, s celým programem a jeho hlavní myšlenkou.

Zhodnocení uplynulého období: Uskutečnění společného výletu do muzea v Říčanech s názvem ,,Putování s ekotýmem“, příprava analýzy- téma voda, dokončení a splnění naplánovaných úkolů z plánů činností na jednotlivých třídách, pokračování v projektu Košík Šlupík a následné ,,velké kompostování – spolupráce s rodinami, uskutečnění podzimní slavnosti a příprava občerstvení z řad rodičů a členů, uskutečnění a výpomoc na Dni Země (20. ročník), závěrečné setkání všech členů s aktivitou ,,Otevírání vodního světa“.

 

Náplní setkání bylo:

  • Vyrobení piktogramové vizitky se jménem,
  • Přivítání nových členů.
  • Představení programu Ekoškola, kdy se jednotliví členové seznamovali se 7 kroky ekoškoly .
  • Stručná charakteristika plánovaných aktivit během školního roku.
  • Informování o uskutečnění zářijových analýz na jednotlivých třídách.
  • Zhotovení plánu činností během 14 dnů na jednotlivých třídách. Kontrolu provede dětský ekotým se zástupcem dospělého ekotýmu a koordinátorem a pedagogem.
  • Domluvení na analýze prostředí- dospělý ekotým.
  • Podání informací o vermikompostéru, který bude na obou budovách (plánujeme aktivitu pro děti a pedagogy se spoluprací Kokozy)).

Aktivita pro děti: Cesta po hmatové stezce. Zatím využito náčiní z tělesné výchovy.

 

Závěr:

Na příští setkání 21.1.2020 připravit několik nápadů, aktivit na Den Země, vymyslet název 21.ročníku.

 

Zapsala: Musilová, Wildová