Na začátku schůze proběhla prezence členů ekotýmu. Schůze se zúčastnilo14 dospělých členů a 8 dětských členů ekotýmu.

Přítomni – K. Benediktová, L. Wildová, Z. Müllerová, P. Eisenreichová, P. Vaňková, L. Cabáková, A. Myslivečková, N. Síbková, L. Velecká, M. Zítková, J Černohorská, J.Freundová, P. Gomolová, P. Michlová

Omluveni – K. Švecová, M. Dušková, D. Šplíchalová, R. Kvasničková, A. Sedláčková, K. Špinková, T. Příhodová, L. Rašková, G. Smetanová, K. Geberlová, K. Hrubá- Kreinová, Z. Doležalová

Paní ředitelka zahájila schůzi ekotýmu a poděkovala za spolupráci všem členům ekotýmu. Společně jsme shrnuli, co se ekotýmu a mateřským školám v uplynulém školním roce podařilo. Zavzpomínali jsme a zhodnotili akce, které proběhly. Tématem letošního školního roku byla VODA.

 • Na začátku školního roku proběhlo Podzimní slavení na zahradách mateřských škol, kterého se zúčastnili děti, rodiče, zaměstnanci škol a pozvaní hosté. Opět k nám zavítala oblíbená zvířátka. Rodiče a paní kuchařky napekli dobroty. Paní učitelky si připravily jednotlivá stanoviště.

 • Ve třídách proběhla analýza a stanovily se plány činností. Pokračují ve svých cílech a dílčích úkolech. V roce 2019-2020 proběhne audit naší ekoškoly.

 • Na podzim proběhlo Dušičkové tvoření s dětmi a rodiči v jednotlivých třídách.

 • Následovala Oslava Dne Ekoškol, kde se prezentovaly třídy s jablíčky ekostromu, básničkami. Všichni se vyfotili s vlajkou ekoškoly. Pozvání přijali i zástupci OŠK P. Malínská a Mgr. T Ondráková

 • Dále proběhla příprava a následně v lednu v knihovně Opatov prezentace naší ekoškoly s názvem „Naše kroky v ekoškole“. Výstava byla úspěšná a byla prodloužena. Kromě veřejnosti se na výstavu přišly podívat také ostatní školy. Ekotým vytvořil společně své prezentační tablo.

 • Paní učitelky se s dětmi ve svých třídách věnovaly nově polytechnice. Vytvářely ježky, srdíčkové lodičky, podložky, botičky, záhonky pro školy, krmítka a věnovali se také keramice. Zapojili se i provozní zaměstnanci p. Síbková a p. Pobuda

 • Společně s dětmi byla vyvěšena nová vlajka ekoškoly, která nyní zdobí naši mateřskou školu.

 • Na zahradním dětském domečku byly instalovány okapy. Děti tak prakticky vidí, k čemu okapy slouží a k čemu je možné pak zadrženou vodu použít.

 • Proběhla příprava „vodního světa“, na který ekotým připravil plány. Realizaci následně provedlo vedení školy s panem školníkem. Dětský ekotým připravil piktogramy.

 • V dubnu proběhl na zahradě mateřské školy Dubnova a v přilehlém lesoparku Den Země na téma „Voda pro život“. Zúčastnili se ho děti, rodiče, zaměstnanci obou mateřských škol a ostatní pozvaní hosté. Podařilo se navázat spolupráci se včelaři, kameníkem a Pražskými vodovody a kanalizacemi. Účastnili se také tradičně netopýři a poníci. Děti si vybarvily obrázky do připínacích butonů a sázely fazole. Proběhla také prezentace ekotýmu. Rodiče si s dětmi prošli trasu Hostivařským lesoparkem, kde paní učitelky velmi pečlivě připravily svá stanoviště, na kterých děti plnily různé úkoly. Oslava Dne Země se povedla, byla velice pestrá a všichni si ji užili. Nechybělo i občerstvení, které připravili rodiče. Za drobné peníze si ostatní návštěvníci mohli výborné pochoutky zakoupit a tím přispět na podporu záchranu pralesa na Sumatře v projektu Green Life. 1 fotopast stojí 3800,-kč. Ekotým školy se rozhodl zakoupit fotopasti dvě. Za prodej pečiva mateřské školy Markušova se vybralo 3500,- a za občerstvení mateřské školy Dubnova se vybralo 3280,-. Zaměstnanci školy přispěli částkou 820,-. Sbírka na fotopasti byla tedy úspěšná. Za pořízení fotopastí získá každá budova MŠ záznamy z těchto fotopastí a tak s dětmi budeme moci sledovat, jak se daří zachráněným živočichům v pralese. Podařilo se podpořit myšlenku omezení plastů. Na občerstvení bylo využito pouze 16 jednorázových kelímků. Ostatní návštěvníci si přinesli své nádoby k pití.

 • Naše ekoškola byla úspěšná ve sběru oleje, kterého se podařilo shromáždit 40 litrů za každou MŠ..

Mateřská škola se snaží podpořit užívání textilních tašek a omezit tak používání plastových neekologických tašek. V rámci oslavy Dne matek a otců proběhlo v jednotlivých třídách tištění a malování na textilní tašky.

Z dalších příkladů naší dobré praxe bylo zmíněno vytvoření knížečky, kuchařky, básniček a hesel k jablíčkům ekostromu na stránkách www.ekoskola.cz

Dále paní ředitelka zmínila spolupráci v příštím školním roce, jehož tématem bude opět voda. Je vyhlášen finanční grant Ministerstvu životního prostředí, který se týká zahrad mateřských škol. Členové ekotýmu projevili zájem o spolupráci i v dalším roce. O spolupráci má zájem i vedení městské části Praha 11. Rádi bychom se pokusili o navázání pokračování programu Ekoškola v základní škole.

 • V srpnu tohoto roku budou na zahradách mateřských škol realizovány nové herní prvky. V MŠ Dubnova bude instalován labyrint, dendrofon a pexeso, lezecí věž a vodní osvěžení V MŠ Markušova bude instalována „Vež poznání“ a budou vyměněny koberce ve dvou třídách a osvětlení v MŠ Dubnova.

 • Na společné schůzce následovalo zdobení textilních tašek textilními barvami. Cílem bylo vytvoření originálních textilních tašek za účelem podpory a propagace textilním taškám v rámci ekologie. Členové ekotýmu si vytvořili různorodé a originální barevné tašky.

 • Následně proběhla v átriu mateřské školy kolaudace „vodního světa“. Dětský ekotým jej společné vyzkoušel a je připraven k použití.

 • Ekotým se společně rozloučil, popřál si krásné léto a těší se na spolupráci v následujícím školním roce!

V Praze, dne 18.6.2019 Mgr. Petra Eisenreichová