Zápis ze schůzky ekotýmu dne 21.3.2019


1) Po přivítání, se členové ekotýmu aktivně začali podílet na vytváření ekotýmové nástěnky. K použití byly fotografie aktivit, vizitky jednotlivých členů, obtisky dlaní. Během setkání vznikla krásná prezentace celého týmu. Nástěnka bude umístěna na zahradě MŠ Dubnova, kdy bude probíhat 20. ročník oslav Dne Země 25.4.2019 od 15 hod pro širokou veřejnost.


2) Děti vyzkoušely rozvíjení papírových poupátek ve vodě, vyzkoušely také vodní přesýpací hodiny z pet lahví. Pro děti byl připraven úkol. Nakreslit vodní arénu. Jednotlivé plánky, nápady děti i dospělí zaznamenávali, fotografovali. K názornému použití měli i opravdové trubky, hadice, misky, mlýnky.
3) Ve spolupráci s panem školníkem Pavlem vytvoříme vodní arénu, která bude využita v letních měsících na zahradách obou školek.


4) 25.4. 2019 je naplánován Den Země. 20. ročník bude ve znamení vody. Název: ,,Voda pro život“. Fotografie z připravených stanovišť rozešleme jednotlivým členům do 12.4.2019. Plánek trasy vyrobí p. Lenka Vel. Novinkou pro letošní ročník je, že každý návštěvník si přinese svůj hrníček na pití.


5) Pro děti byly zakoupeny venkovní dřevěné kuchyňky. Pokud máte možnost přineste do školky nepotřebné malé kovové kastrůlky, naběračky, dřevěné vařečky, využijeme je pro hru na domácnost


6) Vrcholí přípravy na Den Země, přípravu občerstvení zajistí nejen p, kuchařky ze školky, ale také další členové ekotýmu -p. T. Příh., p. Rašk., p. Dolež, p. Michl., část financí bude použita na zakoupení fotopastí pro záchranu pralesa www.pralesdetem.cz .


Setkání se zúčastnilo 14 členů – rodiče, děti, pedagogové a provozní zaměstnanci. Další schůzka je plánovaná v měsíci červnu, kdy zhodnotíme Den Země, shrneme výsledky z plánu činností a domluvíme některé tradiční aktivity pro další období.


Zapsala. Wildová Lenka, Benediktová Karla