Schůze se zúčastnilo 13 dospělých členů ekotýmu a 4 děti. Paní ředitelka zahájila schůzi ekotýmu a představila nové členy.

Přítomni byli: Benediktová,Wildová. Švecová, Síbková, Černohorská, Freundová, Eisenreichová, Příhodová,

Noví členové: l. Velecká, M, Zítková, G. Lásková, P. Gomolová, D. Šplíchalová

Omluveni: Kvasničková, Müllerová, Myslivečková, Hrubá -Krainová, Vaňková

 • Úkoly z minulého setkání – vytvořit básničku k jablíčkům Ekostromu složily p.Eisenreichová, Švecová a Falberová.Společně jsme si je přednesli,. Dětský ekotým hádal, ke kterým jablíčkům básničky patří.Všem se moc líbily, stanou se součástí Ekokodexu – nakopírujeme do sešitku pro každou třídu. Dětský ekotým dostal během schůze od paní učitelky Wildové úkol nakreslit „setkání ekotýmu“ a „jablíčko“.

 • Seznámili jsme se s novými hesly, která budou na jablíčkách ekostromu. Jde o hesla „Bez vody nemůžeme žít“, „Víme co jíme a neplýtváme“, „Třídíme a využíváme odpad“ Sdílíme s chráníme prostředí … Pan Pavel - školník tato hesla vypálí do jablíček každého ekostromu ve všech třídách. Hesla slouží k větší srozumitelnosti jablíček veřejnosti.

 • Členové ekotýmu vzpomenuli na nedávné akce:
  Na oslavě dne ekoškol, který se konal v obou mateřských školách, 13.11. Děti si užily aktivita ve svých třídách a prezentovali jednotlivá témata Ekoškoly podle barev tříd. Děti měly na sobě stejně barevná trička podle jablíček – modrá – voda, červená jídlo, zelená prostředí a žlutá odpady. na závěr se děti společně vyfotily s vlajkou ekoškoly. Tohoto setkání se zúčastnili také zástupci městské části Prahy 11. provozní zaměstnanci a další členové Ekotýmu.

 • V říjnu se členové ekotýmu zúčastnili přehlídky hornin v přírodovědném muzeu v Říčanech, výstava byla velmi zajímavá.

 • Členové ekotýmu připomenuli akci první schůzky, na které pan Coubal seznámil s projektem Green Life, zabývajícím se ochranou deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat. Máme možnost příspět na fotopasti, které slouží k monitoringu ohrožených druhů zvířat a jejich ochraně před pytláky. Domluvili jsme se, že bychom společně za každou budovu naší školky zakoupili jednu fotopast. Za tímto účelem vytvoříme sbírku, všichni také souhlasili, abychom použili část peněz vybraných z pečení pochutin od rodičů na Den Země. Budeme pracovat na tablu ekotýmu a na jeho zviditelnění.

 • Program Ekoškola budeme prezentovat v městské knihově Opatov, dne 7.1.2019 zde bude instalován panel ekotýmu, své příspěvky mohou členové přinášet do Vánoc. Panel bude v městské knihovně k vidění od 7.1.2019 od 13. hodin po následující 3 týdny. někteří členové ekotýmu budou v knihovně průběžně zodpovídat dotazy, rozdávat letáčky, butony atd.

 • Paní Naďa nás informovala o výstavě v Betlémské kapli, kde máme vystavený betlém. Pracovali na něm členové našeho ekotýmu. každý rok společně vyrábíme další postavičky a doplňky do Betléma. Další tvořivou dílničku plánujeme na jaro (bez přítomnosti dětí).

 • Na Vánoce dostanou děti dřevěné Domino (SRPŠ).

 • Mateřská škola velmi výhodně zakoupila látkové tašky. Tyto tašky budou, jak rozhodli členové ekotýmu, využity v rámci tvoření rodičů s dětmi na „Den matek“.

 • Od paní Urbanové včelařky dostala mateřská škola nabídku na koupi medu z čistého zemědělství Kozí Hůrka.

 • Oslava Dne Země bude probíhat v 25.4.2019. Navrhnuta byla prozatím tato témata: „4 živly“, „Dary země“. Na slavnosti bude kameník, poníci, včelařství. Členové ekotýmu mají za úkol rozmyslet další aktivity.

 • Záhonky pro školy, dotované městskou částí, budou předškoláci pozorovat v průběhu celého roku. Prezentace bude na webu.

 • Mateřská škola zakoupí na jaře roku 2019 videobudky.

 • Členové ekotýmu byli informováni o sběrových akcích. Bude pokračovat sběr oleje, který mohou rodiče nosit do MŠ. Sběr hliníku se ruší. Bioodpad budeme stále zpracovávat, jak jsme zvyklí. Bude pokračovat kompostování včetně využívání „Šlupíků“, které si děti nosí domů. U malých dětí ve Sluníčkách se budou „Šlupíci“ využívat až od druhého pololetí.

 • Všichni jsme si připomněli 7 kroků k ekoškole a způsoby, jak jsou postupně ve školkách realizovány. Paní učitelka Švecová ukázala a představila tablo, které vytvořila s dětmi na jablíčko „voda“.

Členové ekotýmu diskutovali nad problémem igelitových sáčků využívaných na odpolední svačiny pro děti, které jdou po obědě domů. Navržené papírové sáčky jsou však příliš drahé a nošení krabiček rodiči nevyhoví z hygienických důvodů. Zjistíme možnosti, jak

V časopise Klíč č.12 bude článek, kde budou mimo jiné informace o chystané prezentaci ekoškoly v městské knihovně.

Další nápady a návrhy si budou členové posílat e-mailem. rozešle Lenka W, + K. Benediktová

V Praze, dne 21.11.2018 zapsala P. Eisenreichová