Prázdninový provoz proběhne od 1.7. do 31.7.2020 v budově MARKUŠOVA 1556

Prázdninový provoz bude zajištěn ve třídách Sluníčka pro děti MŠ Markušova a ve třídě Pomněnky pro děti z MŠ Dubnova.

Provoz je od 7.30-16.30 hodin.

Epidemiologická situace je stále nestabilní, proto zachováváme nastavená pravidla ze znovuotevřeného provozu 25.5.-30.6.

  • Všechny děti musí odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti ( ty, které nastupují nově)
  • Prosíme o vybavení pláštěnkou, holinkami a pokrývkou hlavy, činnosti probíhají venku za každého počasí
  • Je zajištěna desinfekce ve vstupech do budovy - pro rodiče
  • Je zajištěno časté větrání
  • Skupiny se vzájemně nespojují
  • Prosíme rodiče při vstupu do budovy o zakrytí úst a nosu
  • Pokud by se vyskytly příznaky Covid 19, budete informováni ze školky a také vzápětí hygienickou stanicí
  • Po předání, či vyzvednutí dítěte opouští rodiče areál MŠ co nejdříve
  • Paní učitelky se v prázdninovém provozu střídají, informujte je vždy, prosím o potřebách vašeho dítěte

Věříme, že letošní prodloužený prázdninový provoz si společně užijeme ve zdraví se spoustou zážitků.

Děkujeme

za kolektiv MŠ K.Benediktová